Anna-Carin Jönsson

Anna-Carin Jönsson undervisar i engelska på gymnasieskolan Stora Segerstad Naturbrukscentrum, Gislaved, Region Jönköpings län.

| Foto: Jonas Ljungdahl
Jag är lärare

Anna-Carin Jönsson: Därför är jag lärare

Läraryrket är fantastiskt på många sätt, med utmaningar och glädjeämnen.
Anna-Carin Jönsson är lärare på Stora Segerstad Naturbrukscentrum i Gislaved.
Här berättar Anna-Carin om varför hon är lärare – och vad hon skulle vilja förändra.

Därför är jag lärare:

– Det är liv och rörelse på en skola; en dag är aldrig den andra lik. Det finns så otroligt mycket kompetens samlad på en plats och det försiggår väldigt mycket lärande hela tiden. Det är roligt att få vara med och forma unga männi-skor och vara del av deras utveckling.

Bästa stunden i veckan:

– Det är när man lyckas fånga hela klassens uppmärksamhet. Eleverna är nyfikna och ställer frågor och alla är aktiva och genuint intresserade av det diskussionen rör sig om.

Det här skulle jag vilja förändra:

– För gymnasiets del, som är den skolform som jag verkar inom, skulle jag vilja att man kunde se lite mer till elevernas styrkor och arbeta med dem. Det jag menar är att det exempelvis finns elever som av olika anledningar har väldigt svårt att lyckas inom de teoretiska ämnena, men som har lätt för att arbeta praktiskt. Då anser jag att det är bättre att fokusera mer på de praktiska talangerna.

– Om man hela tiden kommer till korta inom ämnen som är för svåra för en, är det lätt att tappa sugen och, inte minst, självförtroendet, vilket i sin tur bidrar till psykisk ohälsa.

– I linje med detta skulle jag önska att det var mindre fokus på teoretiska förmågor i praktisk- estetiska ämnen. Det borde kunna räcka med att vara bra på hantverket inom ämnet slöjd utan att be-höva kunna utvärdera vilket material man valt, varför och hur resultatet blev för att få ett högt betyg.

Kommentera