Jag är lärare

Linda Skogh: Därför är jag lärare

Linda Skogh puff

Linda Skogh är lärare i matematik, svenska, sva, engelska, SO-ämnena, bild och idrott 1–7 på Fjärdingskolan i Borås.

Läraryrket är fantastiskt på många sätt, med utmaningar och glädjeämnen.
Linda Skogh är lärare på Fjärdingskolan i Borås.
Här berättar Linda om varför hon är lärare – och vad hon skulle vilja förändra.

Därför är jag lärare:

– Jag valde att bli lärare för att jag älskar att undervisa och för att läraryrket är så varierande. Det är härligt att jobba med människor.

Bästa stunden i veckan:

– Den bästa stunden i veckan är att vara närvarande vid själva lärandet. På min skola går barn från olika delar av världen, med olika grundförutsättningar och tidigare skolbakgrund, så det är härligt att se varje individ utvecklas utifrån sina förutsättningar. Att kunna vara med och påverka deras framtid är häftigt.

Det här skulle jag vilja förändra:

– Jag önskar framförallt att våra politiker arbetade över partigränserna och gemensamt satsade på skolan och göra den bättre och mer attraktiv för både elever och lärare. Att göra skolan statlig igen tycker jag känns nödvändigt och självklart, för vi måste ha en likvärdig skola där det inte ska göras någon skillnad på var i landet man bor.

– Jag skulle även vilja att vi lärare fick mindre dokumentationsuppgifter och att vi fick fokusera mer på vårt huvuduppdrag, nämligen undervisning.

Kommentera