Annons
Åsa Fahlén är ordförande i Lärarnas Riksförbund. Foto: Shutterstock/Jennifer Glans

Åsa Fahlén om sekretessen: ”Lagen behöver ändras”

Publicerad 21 augusti 2020

Relaterat

Offentlighetsprincipen bör även omfatta skattefinansierade friskolor.
Det menar LR:s ordförande Åsa Fahlén.
– Jag tycker att det är fullständigt orimligt att vi inte ska kunna följa upp vad våra skattepengar används till.

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson beslutade i veckan att verket från den 1 september ska sluta publicera uppgifter om enskilda skolors resultat, lärarbehörighet och liknande. Även registret över vilka skolor som det finns i Sverige, det så kallade skolenhetsregistret, kommer inte längre vara offentligt.

Bakgrunden till hans beslut är att Statistiska centralbyrån (SCB) för ungefär ett år sedan ändrade sin sekretesspolicy gällande friskolor samt en lagakraftvunnen dom i kammarrätten som innebär att uppgifter om friskolors elevsammansättning och betyg är affärshemligheter som inte längre ska lämnas ut.

Den nya sekretesspolicyn omfattar dessutom även bland annat registret över vilka skolor det finns i Sverige och deras adresser.

Inom ramen för den så kallade Friskolekommittén kom de forna allianspartierna tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartier för några år sedan överens om att offentlighetsprincipen även bör omfatta skattefinansierade friskolor.

Om så hade varit fallet idag hade med största sannolikhet Peter Fredriksson inte bestämd att Skolverket ska sluta offentliggöra uppgifter om olika skolors resultat, lärarbehörighet, elevsammansättning och liknande. Förmodligen hade han även låtit registret över vilka skolor det finns i Sverige varit offentligt även framöver.

Men plötsligt ändrade Centerpartiet sig och motsatte sig planerna på att utöka offentlighetsprincipen till att även gälla friskolor. För drygt ett år sedan till exempel, i den första partiledardebatten efter Januariöverenskommelsen, gick Annie Lööf till angrepp på regeringens planer på att öka insynen i friskolorna. I sociala medier kallade Centerpartiet samma dag planerna för ”en attack på den fria företagsamheten”. 

– Jag tycker att det är fullständigt orimligt att vi inte kunna följa upp vad våra skattepengar används till. Offentlighetsprincip bör därför absolut omfatta friskolor som är skattefinansierade, säger Åsa Fahlén som är ordförande i Lärarnas Riksförbund.

– Regeringen och samarbetspartierna Liberalerna och Centerpartiet måste ta tag i frågan. Lagstiftningen behöver ändras. Det finns ingen annan väg att gå. Vi vet från våra medlemmar på de fristående skolorna att det finns ett behov av ökad offentlig insyn.

Ska företag kunna konkurrera med varandra på skolmarknaden kan man väl inte ha för mycket insyn?

– Det grundläggande är att erbjuda utbildning till våra medborgare, inte att ha en skolmarknad. Vi behöver backa från marknadiseringen av skolan. 

– Vi är inte emot fristående skolor. Men vi tycker till exempel inte att man ska driva dem i form av aktiebolag. Då kommer kravet att de ska gå med vinst först.

Samtliga företrädare för riksdagspartierna som Skolvärlden har varit i kontakt med menar att Skolverket även i framtiden bör publicera uppgifter om enskilda skolors betygsresultat och liknande.

Däremot är oenigheten stor när det gäller frågan om offentlighetsprincipen bör utökas till att omfatta skattefinansierade friskolor.

Företrädare för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna säger sig vara för, medan Sverigedemokraternas och Centerpartiets är tydligt emot.

– Många mindre friskolor skulle få lägga stora resurser på ökad administrativ belastning och svåra sekretessprövningar, istället för på undervisning, säger Fredrik Christensson (C).

Även hans kollega i riksdagens utbildningsutskott Patrick Reslow (SD) är negativ till förslaget.

– Det är ganska svårt att särskilja just skolor som drivs till exempel i bolagsform från andra typer av bolag. Vi anser därför inte att det är möjligt att införa offentlighetsprincipen i fristående skolor. 

Moderaternas Kristina Axén Olin väntar på regeringens agerande.

– En utredning från 2015 lämnade många frågetecken. Bland annat reddes det inte ut hur man skulle hantera krockar med andra lagar och att inte orimligt öka den administrativa bördan för skolorna. 2018 sa regeringen att den skulle återkomma nästa år. Nu har två år gått och ännu har ingenting hänt.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

Annons
skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Annons
Annons
Annons
Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Efter inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons