asa_fahlen_riksdagshuset

Åsa Fahlén tror inte att riksdagsmajoriteten speglar folkets vilja i frågan.

| Foto: Jennifer Glans/Camilla Svensk/Sveriges riksdag
Insyn

LR kritiserar nytt nej till offentlighetsprincip

”Jättetråkigt” tycker LR:s Åsa Fahlén om att utbildningsutskottet röstade nej till att införa offentlighetsprincip på alla skolor.

Frågan om att införa offentlighetsprincipen på fristående skolor fick nytt bränsle i och med höstens turer kring hemligstämpling av skolstatistik, som är en konsekvens av att offentlighetsprincipen enbart gäller på kommunala skolor. Trots det röstade en majoritet i utbildningsutskottet på torsdagen ner Vänsterpartiets förslag att införa offentlighetsprincipen på alla skolor.

Lärarnas Riksförbund har i en skrivelse till utskottet förklarat varför de anser att offentlighetsprincipen bör införas, och där beklagar man nu beslutet.

– Det är jättetråkigt att man inte lyckas ta i den här frågan. Det som finansieras offentligt måste vara öppet för granskning och ha lika villkor. Den här principen finns bland annat till för att medborgare ska kunna se vart skattepengarna tar vägen. Om en del av det är dolt kan vi inte se om pengarna används på rätt sätt, säger Åsa Fahlén, ordförande LR.

Frågan har varit på tapeten till och från sedan Friskolekommittén föreslog att principen ska införas på friskolorna redan 2013, och under regeringen Reinfeldt fanns under en period en majoritet i riksdagen för att driva igenom det. Men sedan dess har synen på frågan skiftat och nu var det endast V, S och Mp som röstade för förslaget.

Om en liten kommun kan fixa det här borde även Academedia klara av det

Enligt Åsa Fahlén påverkar beslutet såväl lärare som allmänhet negativt.

– Finansieringen sätter i mångt och mycket villkoren för lärarna. Det påverkar hur ånga elever man har i varje klass, vilka och hur många läromedel man kan köpa in, hur tillgång till särskilt stöd ser ut och så vidare. Det påverkar också våra möjligheter att som fackförbund sätta press på arbetsgivarna i olika frågor. Om det inte finns någon insyn, hur kan vi då se till att pengarna används på ett adekvat sätt? säger hon.

Hon tror inte heller att riksdagen speglar allmänhetens vilja i den här frågan.

– Jag tror inte att riksdagsmajoriteten speglar det svenska folket eller sina egna väljare i den här frågan. Det är ju min gissning, men när vi frågar våra medlemmar eller när olika medier gör väljarundersökningar, svarar en majoritet att de är för ett införande av offentlighetsprincipen på fristående skolor. Det spelar ingen roll om jag röstar på M, C eller S, det är klart att jag vill veta vart mina skattepengar går. Jag har faktiskt inte hört ett enda argument för motsatsen som jag tycker det är stuns i.

Centerpartiet framhåller att små enskilda skolenheter skulle behöva lägga mer resurser på administration och mindre på undervisning om regelverket ändrades. Är inte det ett bra argument?

– Det argumentet köper ju inte Idédrivna skolors riksförbund, som representerar många av de små enskilda skolorna. Det verkar snarare vara de stora koncernerna, via Friskolornas riksförbund, som vänder sig mot det här. Om en liten kommun kan fixa det här, då borde även Academedia klara av det, säger Åsa Fahlén.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm