asa_fahlen_skola

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund.

LR-kongress 2020

Åsa Fahlén: Vi har en tydlig linje i förbundet

Många beslut kvarstår till hösten, men ordförande Åsa Fahlén är glad över den digitala kongressen.
– Vi har visat att vi kan fatta beslut, vi tycker fortfarande saker och vi fortsätter att vara aktiva, säger hon.

Efter två dagar i digitalt plenum är Lärarnas Riksförbunds kongress 2020 ajournerad till hösten. Det största beslutet kom redan under fredagen, då kongressen röstade för att ta fram en försöksverksamhet som ska ge bättre stöd till lärare som jobbar i privat sektor, vilket Skolvärlden skrivit om. På lördagen röstade man även igenom den ekonomiska förutsättningen för verksamheten, med två miljoner kronor som avsätts för arbetet.

– Jag har personligen tyckt att vi legat lite efter i den här frågan under ganska många år. Nu har vi mandat och pengar att ta tag i det, och det är ett jätteviktigt beslut. Jag hoppas att det ska göra att vi kan organisera oss på ett annat sätt och lägga mer resurser för att kunna möta upp ombud och medlemmar inom framför allt privat sektor, säger Åsa Fahlén.

Förhoppningen inför den digitala kongressen var att hinna beta av alla utbildningspolitiska frågor under lördagen, men tidplanen höll inte. Frågor som förbundets hållning till vinster i skolan, konfessionella friskolor och fortbildning skjuts därför fram till hösten, då kongressen ska samlas igen.

– Många av frågorna är ju sådant som vi driver hela tiden, och sedan kan det vara beslut som gör att vi får göra vissa justeringar och kursändringar. Den linjen vi började bygga på vid kongressen 2016 har fått stöd nu. Sen vill jag poängtera att vi är väldigt eniga inom förbundet när det gäller vad vi vill.

– Vi vill ha en likvärdig skola över hela landet, där lärare och studie– och yrkesvägledare har möjlighet till en god arbetsmiljö, och vi tycker det är viktigt att vi använder våra resurser till skolverksamhet. Jag är glad att vi kan fortsätta på den här vägen, men vi har som sagt var lite fler beslut att fatta.

Om kongressen i höst också sker på nätet eller på en fysisk plats återstår att se. Åsa Fahlén hoppas på att kunna mötas på riktigt, men säger också att det gäller att vara realistiskt.

– Plan a är att hitta ett ställe som fungerar att vara på tillsammans. Sen har jag förstått det så att restriktionerna om hur många personer man får vara på samma ställe, och hur tätt man får vara, är de som kommer att lyftas sist. Vilket gör att vi måste ha en plan b där vi får köra digitalt.

Kommentera