jerez

Andrés Jerez, ordförande LR:s koncernförening inom Academedia.

| Foto: Julia Sjöberg
LR-kongress 2020

Kongressen röstade för utökat stöd till lärare på friskola

Ett av fredagens beslut är att inleda en ny försöksverksamhet med stöd till lärare i privat sektor.
– Det är ett väldigt stort steg framåt för medlemmarna, säger Andrés Jerez, ordförande LR:s koncernförening inom Academedia.

Under den digitala LR-kongressens första dag tog man sig igenom ett stort antal propositioner och motioner. En av de punkter som föranledde mest diskussion gällde stödet till lärare på friskolorna. Flera motioner berörde ämnet, och i slutändan var det en gemensam motion från Lärarnas Riksförbunds särskilda förening inom IES och koncernförening inom Academedia som röstades igenom.

– Jag är väldigt positiv och glad, det är ett väldigt stort steg framåt för medlemmarna, säger Andrés Jerez som är en av personerna bakom förslaget.

Kongressens beslut innebär att förbundet centralt ska utforma specifik facklig utbildning, rådgivning och förhandlingsstöd för medlemmar och ombud inom privat sektor, samt skapa nätverk för ombud inom privat sektor. Det ska ske i form av en försöksverksamhet.

– Vår förhoppning är att försöksverksamheten faller så väl ut att man gör den permanent, så att våra fristående medlemmar får en utbildning som är bättre anpassad till deras avtal och villkor, säger Andrés Jerez.

Såväl enskilda delegater som ordförande Åsa Fahlén och andra medlemmar av styrelsen talade om vikten av att anpassa organisationen för att bättre serva LR-medlemmar som jobbar inom friskolesektorn.

– Vi behöver ställa om förbundet för att se till att var du än arbetar är du medlem i Lärarnas Riksförbund. Vi behöver organisera om oss, och vi har ju börjat det arbetet, sade Åsa Fahlén under kongressen.

Upplägget i styrelsens proposition skilde sig från det genomröstade förslaget från friskolemedlemmarna, men Åsa Fahlén menar att planen hela tiden var att gå i den riktning som motionen anger.

– Det är ju jätteviktigt. Ett fackförbund för lärara och studie- och yrkesvägledare ska natudligtvis vara lika bra och relevant för alla oavsett arbetsgivare. Vi i styrelsen har bejakat det mesta i den här motionen. Motionen innehöll ganska detaljerade förslag om hur det ska genomföras och det var snarast det vi vände oss emot.

Hon påpekar att en förutsättning för att förbundet ska kunna genomföra det som kongressen nu röstat igenom är att man på lördagen röstar igenom den ekonomiska proposition som avsätter två miljoner kronor till arbete med just privat sektor.

– Den viktiga omfördelningen av resurser har vi inte fattat beslut om ännu. Men i och med att man röstade igenom den här motionen så verkar ju kongressen tycka att det här är en viktig fråga.

Andrés Jerez tror att den nu inslagna vägen kommer att leda till en positiv utveckling inte bara för medlemmarna, utan för LR som helthet.

– Jag tror att det här kommer göra att vi växer ännu mer inom friskolesektorn, säger han.

Kommentera