lagforslag_0
Åtal

BEO om överklagan: Läraren ignorerade särskilda behov

BEO bryter tystnaden kring den uppmärksammade rättsprocessen – det fanns en särskild handlingsplan som inte efterlevdes.

Barn- och elevombudet (BEO) har avböjt att kommentera den pågående rättsprocess där en lärare anklagas för att ha kränkt en elev genom att fysiskt lyfta denna ur en soffa. Efter starka reaktioner på beslutet att överklaga den friande domen till högsta domstolen kommer nu dock ett kort uttalande.

Den 23 augusti är sista dagen för BEO att övertyga högsta domstolen att ta upp fallet, och innan dess vill man inte uttala sig närmare, men skriver följande på Skolinspektionens webbplats:

”Värt att notera är dock att detta gäller en elev med särskilda behov som vid tidpunkten för händelsen var inskriven i en specifik grupp där barn med särskilda behov genomförde sin undervisning. För eleven fanns en särskild handlingsplan enligt vilken man skulle ha ett lågaffektivt bemötande mot eleven.”

BEO kräver huvudmannen Lidköpings kommun på 10 000 kronor i skadestånd för händelsen, men kommunen har friats i både tings- och hovrätten. Den 23 augusti står det klart om högsta domstolen vill ta upp fallet för att etablera ett prejudikat.

Kommentera