beo_skola_caroline

Caroline Dyrefors Grufman, Barn- och elevombud.

Lärarbefogenheter

BEO kritiseras inom egna myndigheten

16 utredare och jurister inom Skolinspektionen riktar stark kritik mot BEO (Barn- och elevombudet) och menar att den egna myndigheten driver skadeståndsärenden där elever har blivit kränkta alldeles för långt, rapporterar DN. 

Skolvärlden har tidigare skrivit om den pågående rättsprocessen där en lärare anklagas för att ha kränkt en elev genom att fysiskt lyfta denne ur en soffa.

Det ingreppet innebar en kränkning av eleven, menar BEO som vill att kommunen betalar 10 000 kronor i skadestånd till eleven. I dag, fredag, överklagade BEO domen till Högsta domstolen.

Nu kommer det fram uppgifter där 16 utredare och jurister inom Skolinspektionen, som BEO är en del av, riktar stark kritik mot den egna myndigheten och menar att BEO driver skadeståndsärenden där elever har blivit kränkta alldeles för långt, rapporterar DN.

Enligt en intern skrivelse, som DN har tagit del av, förekommer det invändningar inom myndigheten.

Luca Nesi arbetar som utredare och jurist vid Skolinspektionen och är en av personerna som har skrivit under skrivelsen. Enligt DN väljer han att träda fram då ”han inte tycker att de har fått någon ordentlig respons på brevet, trots att det har gått mer än ett år sedan det skickades”.  

– Därför är jag tacksam för att den här debatten börjar ta plats i medierna, säger Luca Nesi till tidningen.

Medarbetarna redogör i brevet att de är oroliga över ”den bedömningskultur och praxis som utvecklas när BEO väljer att driva skadeståndsärenden alldeles för hårt”. 

– Problemet är att jag som jurist på myndigheten måste anpassa mig till den här utvecklingen. Det gör att jag ibland inte riktigt kan titta mig själv i spegeln, säger Luca Nesi.

Luca Nesi menar att ”risken med att driva skadeståndskrav i ett sådant här ärende är att lärare blir osäkra och börjar undvika att säga ifrån eller ingripa även när det är nödvändigt”. 

Juristerna skriver i brevet att det måste finnas ”ett visst utrymme för skolpersonal att agera på ett sätt som i efterhand framstår som inte helt optimalt i pressade situationer”. 
 
– Bara för att ett barn känner sig kränkt är det inte säkert att det är kränkt, säger Luca Nesi till DN.

Ett skäl till att till att BEO driver ärenden så hårt är att myndigheten vill visa resultat, tror Luca Nesi.

Antalet anmälningar till BEO har stigit från till 1910 förra året, jämfört med 389 stycken när myndigheten tillkom 2006.

Till DN säger Caroline Dyrefors Grufman, Barn- och elevombud:

– Det är generaldirektören för Skolinspektionen Helén Ängmo och jag som är beslutsfattarna och vi har samma syn på de här frågorna. 

Tidigare i somras uttalade Caroline Dyrefors Grufman sig förstående om den svåra situationen för lärare när konflikter och stök uppstår.  

– Det här är inte helt enkelt. Det är regler som ska tolkas, och ibland går de stick i stäv med varandra. Men i grunden har vi barnkonventionen. Vad vi än hittar på i det här landet får man inte fatta beslut i strid med den, sade hon då till Skolvärlden.

Skolinspektionens webbplats skriver BEO även följande: 
  
”Värt att notera är dock att detta gäller en elev med särskilda behov som vid tidpunkten för händelsen var inskriven i en specifik grupp där barn med särskilda behov genomförde sin undervisning. För eleven fanns en särskild handlingsplan enligt vilken man skulle ha ett lågaffektivt bemötande mot eleven.”

Kommentera