Kompetensutveckling

Gratis studiepaket om autism och adhd

Nytt material från SPSM ska hjälpa pedagoger att bättre förstå och hjälpa elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Det finns ett stort behov av kompetensutveckling för att barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ska få det stöd i skolan de har rätt till, enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Det nya webbaserade materialet innehåller filmer, föreläsningar, texter och reflektionsfrågor och det betonar hur viktigt det är att ha förståelse för de olika behov och förutsättningar varje individ har, oavsett om diagnosen är densamma. Det visar också hur man kan skapa en tillgänglig lärmiljö.

– Den pedagog som har förståelse och kunskap om till exempel autismspektrumtillstånd och adhd får också en god grund i det pedagogiska arbetet med alla barn och elever. Det borde vara obligatorisk kunskap som ges i alla lärar- och pedagogutbildningar, säger Thomas Ahlstrand, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten som varit med och tagit fram studiepaketet.

Materialet vänder sig till alla pedagoger från förskolan till gymnasiet och är i första hand tänkt att användas i arbetslag, men kan även användas enskilt.

– Kompetensutvecklingen ger störst effekt om elevhälsa och rektor eller förskolechef är involverad i att planera och ge förutsättningar tidsmässigt att genomföra studiepaketet, och utrymme att planera för och genomföra de anpassningar som skapar en tillgänglig lärmiljö, säger Thomas Ahlstrand.

Ta del av studiepaketet på SPSM:s webbplats.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm