judit_benyovszki_ungern_skola_bw

Judit Benyovszki, ungersk lärare.

| Foto: Mårten Färlin
Tema Ungern

”I Ungern finns inte samhällskunskap”

Judit Benyovszki, lärare i Ungern, berättar vid ett seminarium på Bokmässan att samhällskunskap har så låg status i landet att det inte ens är ett skolämne.
– I Ungern skulle jag inte ha något jobb, säger LR-ordförande Bo Jansson, tidigare lärare i SO. 

Temalandet för årets Bokmässa är Ungern. Den ryske journalisten tillika människorättsaktivisten Masha Gessen tog därför tillfälle i akt att under invigningen av mässan kritisera landets flyktingpolitik och bland annat kalla dess styre för en nynazistisk regim.

Det fick den ungerska statssekreteraren István Ígyártó och kulturinstitutet Balassis chef Judit Hammerstein att lämna invigningen i protest.

Senare under dagen sätter sig Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson i en soffa tillsammans med den ungerska läraren Judit Benyovszki.

Hon förklarade att de ungerska lärarnas frihet är mycket begränsad.

– En enda publicist har till exempel monopol på skolböckerna. Det är från deras mycket begränsade lista som lärarna får välja böcker, och då sällan sådana de faktiskt tycker är bra. Dessutom är undervisningsmetoderna snävt kontrollerade, säger Judit Benyovszki.

I den svenska läroplanen står det att lärarna ska uppmuntra eleverna till kritiskt tänkande. Något som är en stor del av ämnet samhällskunskap.

Men i Ungern finns inte ämnet alls, och yttrandefriheten är mycket begränsad, berättar Judit Benyovszki.

– Det beror bland annat på bristen på etnisk mångfald. Få skolor jag känner till har fler än en eller högst två elever med annan etnisk bakgrund. Landets homogenitet har gjort att beslutfattare och invånare inte ser intolerans som ett problem.  

Hon menar att det finns stort behov av ämnet i Ungerns skola.

– Eleverna är väldigt dömande. De förstår inte allvaret med till exempel frågor om etniska grupper som judar och romer, utan ser det som något man kan skämta om. Beslutsfattarna förstår inte att eleverna behöver ämnen som samhällskunskap i skolan och inför möten med verkligheten.

Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund berättar att samhällskunskap värderas mycket högt i Sverige.

– Det handlar om kritiskt tänkande, granskande, tolerans och är ett av våra mest aktade ämnen. Jag är själv samhällslärare, men i Ungern hade jag varit arbetslös, säger han.

Bo Jansson lyfter Sveriges pågående debatter om hur man som lärare ska hantera intolerans i klassrummet.

– Att tysta intoleransen hjälper inte. Vi menar att eleverna måste få yttra sig, men att lärarna måste besvara, konfrontera och diskutera argumenten. Det tror vi leder till toleranta och demokratiska människor, säger han.

Judit Benyovszki har låga förhoppningar om att det ungerska skolsystemet ska förändras till det bättre.

– Regeringen är väldigt omedveten om problemen med intolerans. Dessutom har de ett starkt inflytande över yttrandefriheten hos befolkningen och i utbildningen samtidigt som läraryrket har låg status bland de unga. Så vi har många gamla lärare och det går väldigt trögt att reformera skolsystemet, säger hon.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm