jag_ar_larare_jenny

Jenny Johansson undervisar i matematik, NO och teknik (7–9) på Da Vinciskolan i Ale.

| Foto: Nina Bohman

Jenny: Därför är jag lärare

Läraryrket är fantastiskt på många sätt, med utmaningar och glädjeämnen.
Jenny Johansson i Ale berättar varför hon är lärare – och vad hon skulle vilja förändra.

  • Därför är jag lärare

– Jag är lärare eftersom jag gillar att leda processer för inlärning hos ungdomar och se dem utvecklas både i ämnena och som personer. Jag tycker också om hur varierande yrket är, det blir aldrig slentrian. En stor bonus är att få umgås med, och lyssna på, alla fantastiska ungdomar. Att få höra dem resonera om sin omvärld och koppla det till det vi pratar om i klassrummet berikar också min syn på det vi arbetar med.  

  • Bästa stunden i veckan

– Det är när ungdomarna utmanar mig till att hitta nya vägar att förklara och modellera för att de ska förstå det vi arbetar med. Varje dag handlar om problemlösning i att försöka bryta ner ämnesstoff och hitta nya ingångar till eleverna.

  • Det här skulle jag vilja förändra

– En stor del är att göra arbetsmängden rimlig. Att det ska vara rimligt att hinna med alla arbetsuppgifter och hinna utmana alla elever att nå sitt absolut bästa. En stor stressgrund i yrket är att man aldrig känner sig färdig. Det finns alltid något att skruva på eller göra bättre.

– Nästa är arbetsmiljön. Alldeles för många väljer att lämna yrket på grund av arbetsmiljön på vissa skolor. Fler arbetsgivare måste prioritera det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbeta fram strategier för att de i skolan ska orka stanna.

– Ytterligare en sak är löne-utvecklingen. Det har hänt mycket på de senare åren men det återstår fortfarande mycket arbete. Framförallt för de som utgör lärarkårens ryggrad, som besitter stabiliteten och erfarenheten på skolorna. Där tenderar utvecklingen att stanna av.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm