lotta_ledsen_larare

Stockholms nya skolborgarråd Lotta Edholm (L).

Arbetsmiljö

Klart: Nya regler ska stoppa påstridiga föräldrar i skolan

Önskar du att det fanns regler för hur föräldrar ska bete sig i kontakten med sitt barns lärare och skola?
Snart blir det verklighet i Stockholm. 
– Det är viktigt att politiken står bakom rektorer och lärare, säger Stockholms skolborgarråd Lotta Edholm (L).

Skolvärlden har tidigare belyst hur påstridiga föräldrar som lägger sig i undervisningen har blivit ett stort arbetsmiljöproblem för lärare. 

Under 2016 genomförde Lärarnas Riksförbund en undersökning på området som visar att en majoritet av lärarna i grund- och gymnasieskolan utsätts för påtryckningar från elevernas föräldrar – framför allt när det gäller läxor, undervisningsupplägg och betygsättningen.  

För att komma till rätta med arbetsmiljöproblemet har utbildningsförvaltningen i Stockholm fått i uppdrag att ta fram ett så kallat ”förväntansdokument” med regler att förhålla sig till, rapporterar tidningen Stockholmdirekt.

Förväntansdokumentet ska innehålla punkter som dels handlar om vad föräldrar kan förvänta sig av skolan, men också vad skolan kan förvänta sig av föräldrarna.

– Jag tror att det är viktigt att sätta på pränt hur otroligt viktiga föräldrar är för sina barn för deras skolgång. Föräldrar har ett ansvar att se till att barnen kommer i tid, att man inte sticker iväg på semesterresor hur som helst och att man förväntas hjälpa sina barn med skolarbetet till exempel, säger Stockholms nya skolborgarråd Lotta Edholm (L) till Skolvärlden och tillägger: 

– Man får allt oftare rapporter från lärare och rektorer som berättar skräckhistorier om hur föräldrar ibland faktiskt uppför sig och jag tycker att det är viktigt att politiken också står bakom rektorer och lärare som vill upprätthålla en god ton och regelverk gentemot föräldrar. 

Utbildningsförvaltningen kommer att ta fram förväntansdokumentet tillsammans med de fackliga organisationerna och i januari inleds arbetet med att ta fram dokumentet.

Förhoppningen är att dokumentet ska vara färdigställt och redo att användas senast till höstterminstarten 2019.   

– Tanken är inte att förväntansdokumentet ska reglera exakt vad som ska ske på skolorna, utan att det ska fungera som en slags bas för hur det kan formuleras på skolorna, säger Lotta Edholm.

Skolvärlden har tidigare skrivit om hur flertalet skolor lokalt i Stockholm tillsammans under förra året tog fram en regellista med punkter för hur vårdnadshavarna förväntas bete sig mot skolan. Men regellistan skrotades.

– Vi har krävt det här förut, och det fanns ett utkast som var på gång för något år sedan men som Socialdemokraterna av någon outgrundlig anledning stoppade, säger Lotta Edholm.

Britt-Marie Selin, biträdande kommunombud och vice ordförande för Lärarnas Riksförbund i Stockholm, sa i intervjun som gjordes i fjol att det borde finnas ett förväntansdokument för föräldrar.

– Det är en tydlig lista som hade behövts, sa hon då. 

Lotta Edholm, är det nya dokumentet en viktig pusselbit för en bättre arbetsmiljö i skolan?

– Ja, det tror jag. Det är en del i det arbetet. Men sedan är ju bara det en liten pusselbit så klart. 

Hon tror dessutom att det kan vara skönt för lärare att veta att de har ett stöd. 

– De flesta föräldrarna tycker ju inte att det alls är okej att skriva elaka mejl på fredagskvällen eller klampa in i klassrummet hur som helst – så att den här typen av föräldrar som är väldigt besvärliga är ofta ett problem också för andra föräldrar. Så jag tror att det faktiskt kan fungera som ett stöd även för andra föräldrar.   

Men klarar inte varje enskild skola att ta ansvar för elevernas föräldrar och hantera arbetsmiljöfrågorna?

– Jo, men uppenbarligen är det ett stort problem. Min tanke är inte att det här ska bli ytterligare något administrativt dokument som leder till merarbete, utan det ska bara ses som ett stöd till alla inblandade. Jag kan tänka mig att det redan finns skolor som löser den här problematiken på ett bra sätt, men jag vet att många inom skolan är positiva till detta, säger Lotta Edholm. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm