lonelista_malmo

Catharina Niwhede, ordförande för LR i Malmö stad, är kritisk till kommunens nya lönesättning.

| Foto: Theo Elias Lundgren
Lågavlönade

Behöriga lärare lämnar Malmö för högre lön

Malmö kommun är på väg att införa nya metoder vid lönesättning inom grundskolan.
– En del lärare riskerar att inte få någon löneutveckling överhuvudtaget. Det är alldeles galet och helt förkastligt, säger Catharina Niwhede som är ordförande för Lärarnas Riksförbund i Malmö.

Hon berättar att kommunen under 2016 års löneöversyn ska utgå från begreppet ”rätt lön”.

– Det innebär till exempel att om jag tjänar 36000 kronor i månaden, medan min kollega har en lägre lön, kan arbetsgivaren anse att jag har ”rätt” lön och då inte ska få någon löneökning över huvud taget.Det är ett synsätt och system som rimmar väldigt illa med individuell och differentierad lön och att arbeta med lönekriterier.

Kim Nybble, HR-chef inom Malmös grundskoleförvaltning, säger att man vid löneöversyn utgår från den anställdes prestation och uppdrag.

– Ansvarig chef ska bedöma den anställdes prestation i förhållande till det uppdrag personen har, de lönekriterier som gäller och där­efter ta ställning till vilken lön medarbetaren bör ha. Till det kommer ytterligare ett antal parametrar att väga in som chef, till exempel budget, jämställdhetsfrågor och lönepolitik. Den viktigaste bedömningen är dock prestationen.

Om chefen bedömer att en medarbetare redan har ”rätt lön”, innebär det att hen inte får någon löneökning?

– Ja, det kan vara så att man stannar kvar på den lönen. Det viktigaste är att hela tiden utgå ifrån medarbetarens prestation. Det finns ingen individuellt garanterad löneförhöjning.

Leder inte den här metoden till att den som redan har hög lön inte får någon löneutveckling?

– Nej, absolut inte. Är man bäst så ska man ha den bästa lönen och det ska man fortsätta ha även efter löneöversynen.

Malmö tillhör inte de arbetsgivare som satsar på höga lärarlöner. När det gäller medellön ligger Malmö på plats 87 i LR:s rankning av Sveriges 290 kommuner.

– Lärare i Malmö tjänar sämre än kollegorna i Göteborg och Stockholm. Arbetsgivaren säger att det beror på att kostnadsläget är mycket högre i Stockholm, säger Catharina Niwhede.

Är det anledningen?

– Jag tror att det mer beror på att man inte värderar akademikeryrken speciellt högt i Malmö. Det är en tradition sedan vi var en industristad med ett stort varv.

Sedan i somras får inte rektorer i kommunala grundskolor i Malmö bjuda över varandra i jakten på lärare.

”Vid intern rörlighet inom staden, där uppdragen har lika förutsättningar, ska lönen inte utgöra ett konkurrensmedel”, heter det i kommunens regelverk. Resultatet har blivit att behöriga lärare lämnar Malmö för bättre betalda tjänster i kranskommunerna.

– Medlemmar byter nu arbetsgivare för att höja sina löner, vilket man inte gjort tidigare.

Är det bra?

– Absolut. Rörligheten driver upp lönerna. En grundskolelärare i Malmö, till exempel, höjde sin lön med 8 000 kronor i månaden genom att byta arbetsgivare till Vellinge kommun. Lärarbristen gör att kommunerna tvingas konkurrera om behöriga lärare, vilket verkligen är till vår fördel. Min uppmaning till medlemmarna är att röra på sig så mycket som möjligt. Då hjälper vi varandra att driva upp lönerna. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm