Fredrik Clausson capitolium

Fredrik Claussons fjärrlektion avlyssnades i bakgrunden av politikern Johan Ohlin (SD) som sedan mejlade om innehållet att han ”planerar att dokumentera hur undervisningen bedrivs, samt återkomma vid behov.”

| Foto: Mostphotos och privat
Arbetsmiljö

Läraren efter SD-politikerns påtryckningar: ”Är ute på ett sluttande plan”

Fredrik Clausson är läraren på Polhemskolan i Lund som utsattes för påtryckningar om undervisningen av SD-politikern Johan Ohlin.
– När vårdnadshavare eller andra försöka påverka undervisningen är vi ute på ett väldigt sluttande plan, säger Fredrik Clausson till Skolvärlden.
Nu blir händelsen en fråga för riksdagen.

En timme efter en digital historielektion om stormningen av USA:s kongressbyggnad Kapitolium den 6 januari kom mejlet. Johan Ohlin (SD), kommun­fullmäktiges ordförande i Hörby, hade lyssnat i bakgrunden på sitt barns lektion och bland annat reagerat på att stormningen beskrevs som försök till statskupp.

Politikern skrev att han kände sig beklämd av lärarens ”omaskerade väns­terslagsida” och jämförde utbildningsformen med gamla Östtyskland. Han uppgav även att han planerar att dokumentera hur undervisningen bedrivs, samt återkomma vid behov.

– Min uppfattning är att mejlet innehöll ett förtäckt hot om att jag kommer att observeras, säger Fredrik Clausson, lärare på Polhemskolan i Lund, till Skolvärlden.

Johan Ohlin (SD), ordförande i kommunfullmäktige i Hörby.

Som gymnasielärare är det sällan som vårdnadshavare kontaktar honom. Då och då får han ta del av oro för elevernas studier, eller funderingar kring betygsättningen. Det är dock första gången som någon ifrågasätter innehållet i undervisningen.

– Även om jag har svårt att förstå kritiken gjorde den givetvis att jag rannsakade mig själv. Har jag väns­terslagsida i min undervisning? Jag har svårt att se det. Enligt mig handlade föreläsningen om ett aktuellt ämne med tydliga his­toriska paralleller.

Han fortsätter:

– Under hösten hade vi pratat om både fascisternas och nazisternas maktövertaganden i Ita­lien respektive Tyskland, bolsjevikernas re­volution i Ryssland, och USA:s historia och styrelseskick. Paral­lellerna till händelseutvecklingen i USA var alltså färska i elever­nas minnen.

Vårdnadshavare ska kunna engagera sig i undervisningen, men när det kommer till innehållet är det enligt honom viktigt att läraren får bestämma.

– Vi är trots allt en opolitisk tjänstemannakår som sköter undervisningen i våra svenska skolor. När vårdnadshavare eller andra försöka påverka det är vi ute på ett väldigt sluttande plan, säger Fredrik Clausson.

Hittills har debatten handlat om huruvida en lokalpolitiker är vårdnadshavare eller politiker när han ”tjuvlyssnat” på sitt barns lektion. De som har följt debat­ten har också fått höra att en lärare ska vara professionell och allsidig i sin under­visning och att politiker inte ska läg­ga sig i opolitiska tjänstemäns arbete.

– För mig är det en självklarhet att vårdnadshavare inte ska blanda sig i innehållet i min undervisning oavsett politisk, religiös eller annan övertygelse. Däremot tycker jag att eleven och framför allt sakfrågan har hamnat i skymundan i debatten som nu förs.

Många historiker är överens om att stormningen av Kapitolium var ett för­sök till statskupp. De är också över­ens om att Donald Trump och hans anhäng­are visar tydliga auktoritära och fas­cistiska tendenser, påpekar Fredrik Clausson.

– Jag höll en föreläsning om en amerikansk president som vägrade godta resultatet av ett demokratiskt val och jag har haft lite svårt att förstå hur det kan uppröra en svensk kommunalpolitiker. Om jag jämför det som hände i Washington den 6 januari med nazisternas maktövertagande 1933 eller falangisternas försök till statskupp 1981, vad har det att göra med svenska politiska förhållanden? Jag förstår inte hur det kan vara vänsterindoktrinering i en svensk skola att prata om amerikansk nutidshistoria.

Johan Ohlin håller å sin sida fast vid kritiken mot undervisningen, men betonar att han inte kontaktade skolan i egenskap av politiker, utan som förälder.

– Enligt skollagen ska undervisningen vara objektiv. För mig innebär det att kunskap ska förmedlas på ett sätt som skiljer sig från politisk argumentation, men jag har reagerat på att undervisningen inte alltid uppfyller detta, säger han i en tidigare intervju med Skolvärlden.

Anna Ekström: ”Jag blir upprörd”

SD-politikerns försök till att påverka undervisningen har inte bara engagerat Skolsverige, utan också blivit ett hett politiskt ämne de senaste dagarna.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) ser allvarligt på agerandet, som hon anser inte hör hemma i svensk skola.

– Jag blir upprörd. Lära­re som gör sitt jobb och un­dervisar enligt läroplanen ska inte behöva vara rädda för att makthavare lägger sig i deras lektioner, säger hon till Sydsvenskan.

Även om lokalpolitiker inte har någon egentlig makt att påverka lektionsinnehållet riskerar den här typen av händelser att få allvarliga konsekvenser, säger utbildningsministern till tidningen.

– Det finns en risk att lä­rare själva blir oroliga och anpassar sin undervisning – att de inte tar upp kon­troversiella ämnen för att de är rädda för politiska re­pressalier.

Motsättningarna ifrågasätts dock av SD:s riksdagsledamot Markus Wiechel.

I en skriftlig riksdagsfråga vill han att Anna Ekström redogör vilka åtgärder hon tänker vidta i syfte att stärka föräldrars möjlighet att engagera sig i sina barns skolgång, och hur det kan kopplas till föräldrar som är partianknutna.

”På sociala medier ser vi hur utbildningsminister Anna Ekström motsätter sig att makthavare lägger sig i lärares lektioner. Som referens till detta används en pappa från Hörby som med sin privata e-post har kontaktat läraren på sitt barns skola”, skriver Markus Wiechel.

Trots att föräldern i fråga har skrivit från sin privata adress och inte nämnt sitt politiska engagemang har det rört upp känslor hos utbildningsministern. Det går bara att tolka på ett sätt, enligt SD:s riksdagsledamot:

”Anna Ekström önskar hindra föräldrar, åtminstone de som råkar vara anslutna till ett politiskt parti, att engagera sig i sina barns skolgång. Det torde råda en någorlunda bred enighet i Sverige om att undervisningen i Sverige ska fokusera på kunskap och inte hålla på med politisk indoktrinering.”

Senast den 28 april vill han ha utbildningsministerns svar.

”Ett tryggt klassrum är en förutsättning för lärandet”

Gymnasieskolans rektor, Torbjörn Hanö, har tidigare berättat i Skolvärlden att det höga tonläget, där läraren jämförs med hur det gick till i DDR, och avslutningen ”med hopp om bättring” fick läraren att känna sig väldigt illa till mods.

– Vad skulle hända om det inte skedde en bättring i den riktning föräldern önskade? Läraren uppfattade att det fanns en underton i formuleringen ”med hopp om bättring”.

Torbjörn Hanö, rektor Polhemskolan i Lund.
Torbjörn Hanö, rektor på Polhemskolan.

Robert Jivegård, huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund, är inne på samma spår. Bara det att elever och lärare vet att föräldrar eller andra kan befinnas sig inne i en distansundervisning skapar en otrygghet, uppger han.

– Hur ska elever våga ställa frågor om de inte vet vem som lyssnar och vart det som de säger kan ta vägen? Ett tryggt klassrum är en förutsättning för lärandet och att föräldrar eller andra ”tjuvlyssnar” motverkar en god undervisning, det blir ett hinder för lärarens goda samtal med sina elever, säger han.

Robert Jivegårds råd till lärare som upplever påtryckningar från utomstående är att kontakta rektorn eller det fackliga ombudet på skolan.

– Skolan måste ha förebyggande arbete och rutiner så att läraren vet var den ska vända sig för att få hjälp att hantera situationen. I just det här fallet kan jag inte säga annat än att Polhemskolan har agerat helt utifrån rutinerna och skött situationen bra.

Fredrik Clausson håller med.

– Skolledningen och min chef har stöttat mig hela vägen. Även kollegor har varit uppmuntrade och gett mig stöd. Det har underlättat mycket. Det är trots allt min yrkesroll och hela min professionalism som ifrågasätts i mejlen.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm