Kommentar rektor

”Man pluggar för att investera i sin framtid”

Några lärare i rektor Margaretha Lindmans team på Stålforsskolan har behövt komplettera sin utbildning för att leva upp till nya behörighetskrav. Ett par hinner inte klart till 1 juli nästa år.
– För vår del handlar det om kompletteringar för lärarexamen. Alla är på banan, men ett par kommer inte hinna klart till sommaren. 

Är alla dina legitimerade lärare behöriga i sina undervisningsämnen?
– Rent generellt ska alla lärare ha behörighet. Därför har vi flera SO- respektive NO-lärare som samarbetar både inom och mellan arbetslagen för att kunna dela upp undervisningen efter behörighet. Sen finns det undantag då vi inte kunnat lösa det på annat sätt.

Hur ser du på kommunens ekonomiska stöd till lärare som behöver komplettera?
– Det är bra att kommunen har en gemensam policy för alla skolor så att det inte blir olika och det är bra att man beslutat att stötta de lärare som vill investera i sin utbildning på ett lagom sätt. Sen kan man alltid diskutera om det ska vara mer eller mindre.

Lärarna vill ha mindre undervisningstid för att hinna studera. Hur ser du på det?
– Man pluggar för att investera i sin framtid. Det är bra att arbetsgivaren stöttar med resor, litteratur och vikarietid för dem som behöver komplettera, men man har också ett egenansvar att slutföra sina studier. Det är en balansgång hur mycket tid man behöver få och hur mycket man behöver satsa själv för att det ska bli rättvist mot dem som faktiskt klarat sina studier inom utsatt tid.   

Kommer ni att behöva ändra tjänstefördelningen nästa läsår på grund av dina lärares behörighet?
– Ja, det gör vi varje år. Det är ingen skillnad.

Hur gör ni med dem som inte har sin lärarexamen när det gäller betygssättning?
– Då måste de samråda, där måste vi följa lagtexten.

Och med betygssättning för lärare som har legitimation, men inte behörighet alla undervisningsämnen?
– Där har vi inte pratat färdigt än. Lagtexten ska vi ju följa, det är vårt uppdrag. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm