obehoriga_larare
Behörighet

Lärarna: Därför är vi inte behöriga

Om åtta  månader träder lärarlegreformen in med full kraft. Trots det står många kommuner fortfarande handfallna inför det faktum att de saknar behöriga lärare. Eskilstuna är en av dem. Här jobbar Lena, Mikael och Johanna. Tre av alla lärare som trots många år på lärarhögskolan och ännu fler vid katedern ändå undervisar utan behörighet i alla undervisningsämnen. Här berättar de varför de är obehöriga.

Lärarna

Johanna Adolfsson
Utbildad i matte/NO för årskurs 4–9. Undervisar i matematik och biologi i årskurs 7–9.
Saknar 11 poäng (i kemi och fysik) för att få examen.

Mikael Lindgren
Utbildad i matte/NO för årskurs 4–9. Undervisar i matematik och NO i årskurs 7–9.
Har just läst in de 11 poäng han saknade och tagit examen.

Lena Gyllhag
Legitimerad lärare i svenska och historia.
för gymnasiet. Undervisar i svenska och alla SO-ämnen i årskurs 7–9. 

Lena Gyllhag på Stålforsskolan i Eskilstuna har en lärarexamen i svenska och historia för gymnasiet, men har ändå undervisat i samtliga fyra SO-ämnen på högstadiet i alla år. Så ser det ut i många svenska klassrum. De allra flesta SO- och NO-lärare på högstadiet saknar full behörighet. I hemkunskap och teknik är 70 procent av lärarna obehöriga.

– När jag pluggade till lärare saknades praktikplatser på gymnasieskolor. Jag fick göra min praktik på Stålforsskolan och sedan dess har jag jobbat på flera högstadieskolor och alltid undervisat i alla fyra ämnen. Jag har faktiskt aldrig hört om någon som haft behörighet i alla fyra SO-ämnen, säger Lena Gyllhag. 

Det var en anledning till att förre utbildningsministern Jan Björklund fick bakläxa och tvingades anpassa legitimationsreformen så att erfarna lärare skulle få behörighet i ämnen de undervisat i mer än åtta år. Men Lena Gyllhag når inte kravet med snart sju år i yrket.

– Det är bra att lärare ska ha behörighet i sina ämnen, men det har aldrig varit något prat om min behörighet så jag har faktiskt inte tänkt så mycket på det. Det har bara rullat på eftersom det är fullt upp på jobbet, säger hon.

Du har alltså inte fått någon fråga om att läsa in behörighet. Vad skulle du säga om din rektor tog upp det?
– Jag kan absolut tänka mig att studera, men då skulle jag behöva gå ner i tjänst. Jag har ingen lust att få en större studieskuld efter fem år på lärarhögskolan, så om jag inte kan göra det med bibehållen lön får jag söka mig vidare till gymnasiet.

Många kommuner har också anställt lärare som saknar pedagogisk examen. Ofta har de arbetat länge i skolan, men de omfattas inte av erfarenhetsregeln eftersom de inte kan få legitimation. 

Eskilstuna har ett tjugotal sådana lärare. Två av dem är Johanna Adolfsson och Mikael Lindgren. Båda har undervisat i matematik och NO i över tio år trots att de saknar 11 poäng var för en lärarexamen. Förra läsåret fick de sätta betyg trots detta.

– Min rektor har påpekat att jag naturligtvis måste göra något åt det. Men eftersom min utbildning inte finns kvar måste jag nu läsa hela 60 högskolepoäng – 30 poäng i matte och 30 poäng i pedagogik som jag faktiskt redan har läst – men då blir jag även behörig för gymnasiet. Det här kommer att ta två år, säger Johanna Adolfsson, som precis har börjat komplettera.

Kommunen har beslutat att inte ge löneförhöjning till de lärare som saknar examen. De lärare som studerar får ersättning för resor, läromedel och vikarie-
hjälp om de måste gå på föreläsningar.

– Jag kan välja att gå ner till 50 procent när jag läser VAL-kurser, men det är svårt ekonomiskt. Jag skulle önska att skolan gick mig lite mer till mötes. De kunde kanske minska min tjänst med 10 procent för jag har familj och barn och jobbar heltid, säger Johanna Adolfsson.

Vem har ansvar för att fixa behörigheten, varje lärare eller kommunen?
– Ansvaret är gemensamt, men det ska ges förutsättningar för det när man som arbetsgivare anställt någon med en tillsvidareanställning, säger Mikael Lindgren. 

Mikael saknade också 11 poäng, men frågade flera universitet om komplettering för examen och fick olika besked. 

– Enligt ett universitet skulle jag läsa 45 högskolepoäng inom VAL. Bland annat skulle jag skriva om mitt examensarbete, men då sa jag nej. Jag fick kontakt med Karlstad som först sa att jag skulle läsa en 15-poängskurs i bedömning, men det slutade med att jag fick tillgodoräkna mig 7,5 poäng av kursen. Sen skulle jag läsa 7,5 poäng i biologi eller matte, men till slut behövde jag inte det heller för jag hade en massa biologimoment i idrottsämnet, säger Mikael Lindgren, som nu är klar med alla poäng.

Trots att det kan vara tufft att hinna med både jobb och studier är han och Johanna Adolfsson positiva till kravet på ämnesbehörighet.

– Det viktigt för att vi lärare ska få upp vår status. Samtidigt känns det väl nitiskt att jag hamnade i samma fack som de som är helt utan utbildning. Jag saknade några poäng som varken gjorde mig bättre eller sämre, säger Mikael Lindgren. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm