rektorn_det_rader_artikel
Nyanlända

Rektorn: ”Det råder undantagstillstånd”

I Askersund samlas alla nyanlända elever i en speciell skola.
– Det råder lite av undantagstillstånd här, säger tf rektor Göran Björnståhl på förberedelseskolan Slussen.

I slutet på förra året var fem procent av eleverna i högstadieåldern nyanlända till Sverige, enligt beräkningar av Skolverket.

I Askersund var andelen 16 procent. Av alla barn och ungdomar under 18 år i kommunen var cirka var femte nyanländ.

Till skillnad mot i många andra kommuner har Askersund valt att koncentrera nyanlända elever, oavsett om de har permanent uppehållstillstånd eller är asylsökande, till en skola – Slussen mitt i stan.

På skolan, för barn och ungdomar mellan 6 och 16 år, får eleverna framför allt lära sig grunderna i svenska språket. De får också en första introduktion i det svenska samhället och av den svenska skolan.

– Just nu har vi 142 elever. Skolan heter Slussen för att att den ska fungera som en sluss ut till den vanliga skolan. Tyvärr har det inte riktigt blivit så på grund av den stora mängden elever. Det råder lite av undantagstillstånd just nu, säger den till förordnade rektorn Göran Björnståhl som egentligen är pensionär efter att under de senaste 30-åren arbetar som rektor i Motala, Vadstena och Linköping.

Enligt Skolverkets riktlinjer ska nyanlända grundskoleelevers kunskaper bedömas så snart som möjligt och senast inom två månader från det att eleven har tagits emot inom skolväsendet.  Därefter ska eleven få börja i en ordinarie klass. Att få all sin undervisning i förberedelseklass är inte tillåtet.

– Med tanke på hur många som har kommit, hur lokal- som personalläget ser ut på våra skolor, får vi göra det bästa av situationen. Tyvärr får en del gå kvar ganska länge här innan vi hittar några platser. Det gör att de missar viktigt vardagsumgänge med svenska elever och träning i svenska språket, säger Göran Björnståhl.

– Som tur är har vi väldigt duktiga och skickliga lärare. Eleverna får en bra en bra utbildning när de är här. Men självklart vore det bästa om de placerades i ordinarie klasser och därefter fick hjälp och stöd utifrån sina behov.

Göran Björnståhl berättar att Slussens elever, framför allt de som är i högstadieåldern, efter hand ska delta i fler och fler lektioner i sina ”ordinarie” klasser på övriga skolor i Askersund.

– Vi börjar med ämnet bild och utökar därefter med slöjd, matematik och mentorstimmar.

Det är viktigt att nyanlända barn och ungdomar snabbt kommer in i ordinarie klasser

Sjöängsskolan med cirka 400 elever är Askersunds enda högstadieskola.

– Vi har i vår fått in mellan 20 och 30 elever från Slussen. Eleverna läser bild, eventuellt även något annat ämne och är med på klassrådstid, övrig undervisning sker på Slussen som ligger 300 meter härifrån, säger Liselotte Thörnkvist.

Hur går det?

– Jag tycker att det vore bra om vi hade förberedelseklasser här på skolan och att nyanlända elever läste fler ämnen med sin ordinarie klass. Då skulle de kunna fortsätta sina studier där de avslutade dem i exempelvis Syrien. Men det kräver bland annat studiehandledning på modersmålet.

Och så skulle de få svenska kompisar?

– Absolut. Som det är nu hämmas såväl integrationen som deras språkutveckling av att de inte har speciell mycket umgänge med svenska elever. Det är viktigt att nyanlända barn och ungdomar snabbt kommer in i ordinarie klasser.

Kommentera