sa_far_de_eleverna_att_komma_in_i
Nyanlända

Så får de eleverna att komma in i sina klasser

Det är viktigt att nyanlända elever snabbt kommer ut i sina ordinarie klasser.
– Det är bra för integrationen och språkutvecklingen, säger Viktoria Lundström som är biträdande rektor på Grönkullaskolan i Alvesta.

Enligt de nya regler som gäller sedan årsskiftet ska en nyanländ elev ”inom två månader placeras i en årskurs och en undervisningsgrupp som är lämplig utifrån ålder, förkunskaper och personliga förhållanden”.

Viktoria Lundström berättar att första steget på Grönkullaskolan i Alvesta, som är en F-6 skola med cirka 400 elever, är att eleven och vårdnadshavarna kallas till ett introduktionssamtal.

– Det är en lärare och en studiehandledare som håller i samtalet som bland annat går ut på att få en bild av elevens bakgrund och tidigare erfarenheter och ge allmän information om skolan, till exempel hur det går till i matsalen, på idrotten och vad eleven behöver packa ner i sin skolväska.

På Grönkullaskolan finns det två stycken kartläggningsenheter, en för årskurs 1-3 och en för årskurs  4-6.

– Under sex till åtta veckor kartläggs därefter de nyanlända elevernas kunskaper inom bland annat  matematik, läsförmåga och bokstavskännedom. Efter det tar rektorn beslut om i vilken klass eleven ska placeras.

Hur viktigt är det att de snabbt kommer ut i ordinarie klasser?

–  Så fort kartläggningsdelen är klar ska eleven placeras i en ordinarie klass. Men hur mycket han eller hon, förutom raster, luncher och liknande, är i klassen beror på tidigare kunskaper och erfarenheter. Avgörande är elevens individuella behov och förutsättningar.

– Klassläraren lägger tillsammans förberedelseklassens lärare upp ett schema över vilka ämnen eleven ska vara med sin ordinarie klass och vilka hon ska vara i förberedelseklassen.

Hur länge dröjer det innan en nyanländ elev enbart är i sin ordinarie klass?

– Det varierar från elev till elev, men också mellan ämnena. En elev med exempelvis goda kunskaper i engelska kan ganska snabbt helt och fullt vara i sin ordinarie klass när det är lektioner i engelska. Samma sak gäller kanske för  för matematik och idrott, medan det kan ta lite längre tid i andra ämnen.

– Men det är samtidigt viktigt att eleverna inte går i förberedelseklass under ett år och inte vet vad de förbereds för. Eleven måste vara medvetna om hon förbereds för att kunna följa med i den ordinarie undervisningen och att den bygger på den undervisning som man har deltagit i tidigare. Det är viktigt för elevens inre självbild, men också motivation för att hänga med och utvecklas.

Vad gör ni om en nyanländ har svårt att hänga med i något ämne, trots mycket tid i förberedelseklass?

– Då får de särskilt stöd. Det är behovet som är det viktiga, inte om eleven är nyanländ eller född i Sverige.

Marie Persson är LR:s lokalombud på Grönkullaskolan. I dag undervisar hon årskurs sex, men har tidigare arbetat i en förberedelseklass. Hon tycker att verksamheten fungerar bra.

– För att underlätta bland annat språkinlärningen är det viktigt att inte separera nyanlända elever från övriga. De bör istället vara tillsammans så mycket som möjligt. I en förberedelseklass är det kanske bara läraren som pratar svenska med dem, medan de sinsemellan pratar sina modersmål.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm