kalle_porr

Kalle Röcklinger säger att unga ofta har motstridiga känslor när det kommer till porr. Foto: Daniel Ivarsson/RFSU/Shutterstock

Sexualkunskap

RFSU tipsar: Så pratar du med eleverna om porr

Utgå från elevernas erfarenheter av porr och låt dig inte skrämmas av propaganda – de råden ger RFSU:s Kalle Röcklinger till lärare.

– Unga i dag vet att porren inte speglar verkligheten och att den bara visar vissa delar av sex, men de behöver stärkas i det och få det bekräftat, säger hon.

Fakta: Vecka SEX

För andra året i rad arrangerar RFSU temaveckan ”Vecka SEX”, som syftar till lyfta sexualundervisningen och personerna som gör den möjlig.

I år arrangeras aktiviteter för lärare i Umeå, Uppsala, Stockholm, Göteborg och Malmö.

Porr är just nu, och har många gånger tidigare varit, en het fråga i debatten. Hur man kan prata om ämnet med unga är också en av programpunkterna under ”Vecka SEX”, RFSU:s temavecka som syftar till att stötta lärarna i sin sexualundervisning.

– Det sprids mycket skräckpropaganda om porr så jag förstår att många lärare blir oroliga, att man kanske tänker att man undervisar fel, men jag tror att det finns jättemånga lärare som gör ett jättebra jobb redan, säger Kalle Röcklinger, ansvarig för utbildningsfrågor på RFSU.

Men för de som ändå känner sig osäkra, eller som vill få bekräftelse på att det de gör är rätt, har hon några råd.

För det första ska man tänka på att utgå från elevernas egna erfarenheter av porr.

– Man ska inte utgå från sina egna åsikter om porr. Det som är intressant är att de unga ska få möjlighet att prata om vad de känner och upplever. Så ett bra första steg är att fråga och be om deras funderingar, säger Kalle Röcklinger.

Det rekommenderar hon att man gör genom associationsövningar, till exempel en tankekarta på tavlan eller en plus- och minuslista.

– Vi vet att unga ofta har motstridiga känslor. Man kan se på porren både som spännande och upphetsande, men samtidigt obehaglig och förnedrande. Alla de här känslorna kan finnas i rummet, och eftersom alla har olika erfarenheter måste allt det få ta plats, säger hon.

– Vi på RFSU har inte erfarenheten av att grupper pratar ensidigt negativt eller ensidigt positivt om porren, ungdomar är bra på att reflektera och det ska vi också lita på.

Det finns en idé om att unga tittar på mer och mer porr

De allra flesta unga har någon gång kommit i kontakt med porr. Samtidigt är det långt ifrån alla som regelbundet tittar på det.

– Det finns en idé om att unga tittar på mer och mer porr. Forskningen stödjer inte det. Snarare säger Medierådet att de tycker sig se en tendens på mindre konsumtion, och det är viktigt att ha med oss i undervisningen, säger Kalle Röcklinger.

Det är inte heller så att unga generellt sett har en okritisk blick på porr. Det visar både kvantitativa och kvalitativa studier, säger Kalle Röcklinger. Hon menar att unga vet att porren på många sätt visar en ensidig bild av sex och sexualitet.

– De behöver stärkas i den förståelsen och få det bekräftat. Sen behöver de få hjälp med kunskap om hur det ser ut så riktigt, så vi kan utgå från samtalen om porr och sedan fylla på med faktisk sexualkunskap, säger Kalle Röcklinger.

Den senaste tiden har man pratat mycket om porrfilter i skolan, en fråga som splittrar experterna. Kalle Röcklinger är kritisk, då hon menar att filtren sällan fungerar som man har tänkt sig.

– De kan överfiltrera så att de tar bort information för ungdomarna. Vi ser från andra länder som har testat det här att det som filtreras bort är information för hbtq-ungdomar och viss information om till exempel hedersvåld eller kontaktinformation till tjejjourer. Det tycker jag är långt mycket mer oroväckande, säger hon.

Risken finns också att porrfiltren inte filtrerar bort tillräckligt mycket, menar hon.

–  Om man då har ett porrfilter så vet ungdomarna att de har gjort någonting fel om de hamnar där, och då kommer de inte vända sig till och prata med någon vuxen om de blir utsatta eller råkar ut för något obehagligt.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm