likvardighet_andreas_spang_0

Andreas Spång är chef för statsbidragsenheten på Skolverket som nu granskar användningen av likvärdighetsbidraget.

Likvärdighetsbidrag

Kommunerna tvingas betala tillbaka bidrag för likvärdighet

Nu slår Skolverket fast att kommuner med effektiviseringskrav inte samtidigt kan ta emot likvärdighetsbidraget utan särskilda skäl. Sju huvudmän ska betala tillbaka totalt 24 miljoner till staten.

Så mycket ska de betala tillbaka

ALM Education

Tilldelat bidrag: 170 528
Återkrav: 170 528

Eda kommun

Tilldelat bidrag: 1 081 810
Återkrav: 1 081 810

Eskilstuna kommun

Tilldelat bidrag: 12 423 305
Återkrav: 3 547 238

Gotlands kommun

Tilldelat bidrag: 4 585 625
Återkrav: 4 585 625

Huddinge kommun

Tilldelat bidrag: 8 818 654
Återkrav: 8 818 654

Luleå kommun

Tilldelat bidrag: 4 436 719
Återkrav: 4 436 719

Mörbylånga kommun

Tilldelat bidrag: 1 350 331
Återkrav: 1 350 331

Linköping kommun hade uppgett att man hade sänkt sina kostnader per elev och granskades därför. Efter att Skolverket hade gått igenom räkenskaperna kunde man dock konstatera att det i själva verket hade gjorts en höjning på 366 kronor per elev. 

 

Som Skolvärlden tidigare har rapporterat har Skolverket börjat granska hanteringen av likvärdighetsbidraget för 2018. I den första vändan granskades åtta huvudmän som själva angett att de sänkt sina egna kostnader per elev. Idag beslutades att totalt 24 miljoner kronor ska betalas tillbaka till staten.

– Tanken med bidraget är att det blir en skjuts i grundskolan för måluppfyllelse och för att öka jämlikheten i kommunen. Därför får man inte motta bidraget och samtidigt sänka kostnaderna för förskoleklass och grundskolan om det inte finns särskilda skäl. Sådana särskilda skäl är saker som ligger utom huvudmannens kontroll. Att ha interna effektiviseringskrav är inte ett särskilt skäl, säger Andreas Spång som är chef för statsbidragsenheten på Skolverket.

Många kommuner runt om i landet brottas med en tuff ekonomisk situation och de här bidragen har redan använts eftersom de är för 2018. Var ska pengarna som återbetalas komma ifrån?

– När det gäller alla statsbidrag så måste både kommuner och enskilda göra ett aktivt val och titta på vad det är för villkor som gäller innan man ansöker. Om man vet att man kommer sänka sina kostnader, ska man inte söka det här statsbidraget för då finns det en stor risk att man blir återbetalningsskyldig.  

Finns det inte en risk att de här återbetalningarna drabbar lärarna?

– Jo, det är klart att det kan komma att påverka kommunen om man redan har sänkt kostnaderna i förskolan och grundskolan och sedan drabbas av ytterligare ett, i vissa fall, mångmiljonåterkrav. Men återigen så är det huvudmännens ansvar att innan man söker statsbidrag ha koll på villkoren. Sedan får man göra allt som står i ens makt för att de inte ska drabba elever och lärare ute i skolverksamheten för att man inte har lyckats förhålla sig till de villkor som finns i statsbidraget, säger Andreas Spång.

Vi jobbar just nu febrilt för att ta reda på vad det är som har hänt.

En av de kommuner som ska återbetala mångmiljonbelopp är Huddinge kommun.

– Vi fick reda på det här idag och det kom som en överraskning för oss. Så jag kan ännu inte svara på vad det är som har hänt. Vi behöver titta på våra underlag och analysera vad det är som har blivit tokigt – antingen i våra underlag eller i tolkningen av våra underlag. Vår förvaltning jobbar naturligtvis febrilt just nu för att ta reda på vad det är som har hänt, säger grundskolechefen Kerstin Andersson.

Vad får det för konsekvenser om ni får betala tillbaka de här 8,8 miljoner kronorna nu – när pengarna redan är använda?

– Vi behöver som sagt gå till botten med vad som har hänt innan vi kan ta ställning till vad det får för konsekvenser. Men det som är väldigt, väldigt olyckligt är att det här är viktiga medel för att kunna utveckla och kunna göra väldigt bra saker i Huddinge kommun – och vi har gjort det. Så det här känns oerhört tråkigt.

Har ni även fått likvärdighetsbidrag för 2019?

– Ja, absolut. Och det behöver vi naturligtvis säkra nu så att vi inte hamnar i samma situation igen. Är det så att vi blir återbetalningsskyldiga får man ju fundera på hur man ska hantera det här framöver, säger Kerstin Andersson.

Läraren Annika Hakkestad som är kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Huddinge är också djupt förvånad över beskedet.

– Jag tycker att det är för bedrövligt. Det är jättesorgligt att det har blivit på det här viset. Det kommer drabba eleverna och framförallt elever i utsatta områden.

Förhoppningsvis blir detta en ögonöppnare för politikerna.

Hon är den som har suttit med i förhandlingarna kring likvärdighetsbidraget med förvaltningen, vilka hon menar har fungerat väl.

– Inför årets förhandling mejlade jag att vi inte hade något att invända kring vad bidraget skulle användas till, men att vi ville säkerställa att det inte gjorde nedskärningar i verksamheterna samtidigt. Så vi har varit supertydliga med det när vi har suttit i samverkan.

Skolvärlden har tidigare skrivit om besparingar i skolbudgeten för Huddinge. Kan det här beskedet få några positiva konsekvenser på det området?

– Förhoppningsvis blir detta en ögonöppnare för politikerna. Eftersom det är jättetydliga direktiv att man inte får göra nedskärningar samtidigt som man får stadsbidragen så är det märkligt att man ändå verkar ha gjort det i Huddinge, säger Annika Hakkestad.

Nu fortsätter granskningarna på trettio huvudmän som till skillnad från Huddinge inte säger sig ha sänkt kostnaderna – men som Skolverket av någon anledning vill dubbelkolla.  

–  Vi har en omvärldsbevakning som följer hur enskilda huvudmän och kommuner förhåller sig till sina kostnader utifrån statsbidraget och vill få kunskap huruvida det här villkoret om att inte sänka sina kostnader följs. Skulle det visa sig att samtliga har minskat sina kostnader får vi fundera på om vi inte ska ta ett ännu större grepp på de här kontrollerna framgent, säger Andreas Spång.

Kommentera