erika_lararmarsch

Elisabet Engberg är en av lärarna som ska delta i Lärarmarschen i Stockholm.

Nedskärningar

”Många uttrycker frustration för hur de ska orka”

I Huddinges budgetförslag för 2020 väntas besparingar på 35 miljoner. Nu protesterar lärare från kommunen i Lärarmarschen.
– Allting ska bli så effektivt – många uttrycker frustration för hur de ska orka, säger specialläraren Elisabet Engberg.

Lärarmarschen

Lärarmarschen är ett initiativ från lärare som vill sätta stopp för besparingar och försämrad arbetsmiljö. Aktionen är partipolitiskt obunden och öppen för alla som stödjer lärarnas krav.

Marschen går av stapeln lördagen den 18 och söndagen den 19 maj 2019 i sju orter runt om i Sverige: Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Uppsala, Mora och Jokkmokk.

I Stockholm samlas deltagarna på Sergels torg klockan 13.45 och går gemensamt till Mynttorget klockan 14.15 där manifestationen fortsätter.

Under helgen samlas lärare i hela landet för att demonstrera under parollen Lärarmarschen. Kravet? Att besparingarna i många av landets kommuner upphör.

Allra störst är intresset inför marschen i Stockholm och i skrivande stund har över 3000 personer anmält sitt intresse. En av dem som ska delta är specialläraren Elisabet Engberg.

– Jag ska marschera för att jag tycker att det här är jätteviktigt. Nedskärningarna får stora konsekvenser som påverkar oss alla och vår arbetsmiljö i skolan. Det här är ett sätt att protestera och säga stopp för att få till en förändring.

I Huddinge kommun där Elisabet Engberg arbetar har det sparats under året – och även nästa år väntas stora besparingar. I budgetförslaget för 2020 som presenterades under onsdagen görs nämligen inga uppräkningar för priser och löner. Det innebär enligt grundskolenämndens beräkningar besparingar på 35,2 miljoner kronor under året, om förslaget klubbas igenom i juni.

– Man märker att många är oroliga inför kommande läsår. Lärare är stressade för hur de ska hinna med sitt läraruppdrag när kraven ökar och det hela tiden läggs på nya arbetsuppgifter men inget tas bort, man ska helt enkelt hinna med fler saker. Allting ska bli så effektivt – många uttrycker frustration för hur de ska orka med en högre arbetsbelastning.

Redan nu är det ett tight schema, menar Elisabet Engberg.

– Många lärare har väldigt mycket undervisningstid och saknar tillräckligt med tid för reflektion, för- och efterarbete. Det är sådant som behövs för att vi ska kunna göra ett bra jobb med god undervisning som stimulerar elevers lärande.

I slutändan blir det eleverna som får betala priset, menar Elisabet Engberg.  

– Det här påverkar deras möjlighet till utbildning och lärande. Utifrån mitt perspektiv som speciallärare känner jag också att man behöver mer resurser och stödfunktioner. Får inte elever de stöd som de har rätt till kommer de att må väldigt dåligt.

Vad hoppas du att marschen ska leda till?

– Det viktigaste är att vi lyfter frågan och sätter press på politikerna. Vi måste säga stopp till nedskärningar och besparingar som kommunerna gör – för om det bara får fortgå kommer konsekvenserna bli stora vilket behöver synliggöras. Lärare behöver få förbättrade arbetsvillkor för annars går det inte längre.

Kommentera