asa_fahlen_anna_ekstrom

Åsa Fahlén, Anna Ekström.

Budget 2020

Tre och en halv miljarder till kommunerna i vår

Regeringens vårbudget ger tre och en halv miljarder kronor extra till kommunerna.
– Jag hoppas de här pengarna ska gå till de mycket stora behov som finns inom skolan, säger utbildningsminister Anna Ekström till Skolvärlden.

Efter påtryckningar från såväl vänster som höger presenterar finansminister Magdalena Andersson på måndagen satsningar på välfärden som januaripartierna har förhandlat fram till vårbudgeten. Kommunerna får tre och en halv miljard, vilket motsvarar 12 miljoner kronor till en genomsnittlig kommun. Anna Ekström räknar med att pengarna kommer göra nytta inom skolan.

– Det finns stora behov inom skolan och jag vet att de här pengarna är efterlängtade. Jag har varit orolig över läget i många kommuner, säger hon till Skolvärlden.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén menar att tillskottet är absolut nödvändigt, men varnar samtidigt för att pengarna kanske inte kommer skolan till del i tillräcklig utsträckning.

– Vi vet av erfarenhet att statsbidrag inte är någon garanti för att kommunerna inte skär ner på skolan. En sådan garanti behövs. De allvarliga nedskärningar på skolan som nu är på väg i många kommuner är djupt oroväckande. Det är viktigt att pengarna nu verkligen kommer skolan till del, säger hon.

Utbildningsminister Anna Ekström hänvisar till att det ligger i kommunernas eget intresse att använda tillskottet till att förstärka resurserna till skolan.

– Det bör finnas ett intresse för kommunerna att se till att skolan fungerar. Vi har kommunalt självstyre i Sverige, men vi har också ett kommunalt ansvar för skola och vuxenutbildning, och vi har ett kommunalt självintresse av att skola och vuxenutbildning fungerar. Det är kommunerna som får betala priset för misslyckad skolgång och missade tillväxtmöjligheter, säger hon till Skolvärlden.

Kommer de här pengarna råda bot på problemen med en underfinansierad skola?

– Det är ju det som är avsikten. Jag har själv varit orolig över läget.  Men jag är också väldigt tacksam för de lärare, rektorer, och studie- och yrkesvägledare som larmat om läget så tydligt, säger Anna Ekström.

Kommer skolan att få ytterligare tillskott när vårbudgeten presenteras i sin helhet?

– Resten av vårbudgeten lämnas det inga besked om idag.

I Januariavtalet mellan S, MP, C och L som ligger till grund för budgetsamarbetet ingår att ta fram ett beslutsunderlag för ett eventuellt förstatligande av skolan. Något som skulle välkomnas av Lärarnas Riksförbund.

– Den ryckighet som präglar kommunsektorn är inte försvarbar. Nu måste takten öka för att få till stånd ett nationellt ansvar över svensk skola. En bra början är att staten tar över hela finansieringen av skolan genom ett sektorsbidrag. Det blir nu alltmer uppenbart att staten har bättre förutsättningar att hantera såväl finansiering som resursfördelning till skolorna, säger Åsa Fahlén.

Anna Ekström vill inte föregripa de statliga utredningarna och uttala sig om skolans framtida finansiering.

– Men oavsett vem som finansierar måste man ju se till att det finns pengar. De här miljarderna kommer att göra nytta, och jag är väldigt glad att vi kan ge det här beskedet idag, säger hon.

Kommentera