Att fortsätta läsa fast det är svårt

Läsning har alltid fått ta stor plats i mitt klassrum, och de senaste veckorna har jag arbetat med Melina Marchettas ”Jellicoe Road” (2014) i kursen engelska 6 med en grupp samhällsvetare. Boken var en ny bekantskap för mig och jag fastnade för den direkt. Den kräver en del av sina läsare eftersom Marchetta inte ger all information som faktiskt behövs för full förståelse direkt i inledningen, utan läsaren behöver komma en bra bit in i romanen innan bitarna börjar falla på plats.

Under läsningen så har eleverna arbetat med en del reflektionsfrågor i sin läslogg och det har varit tid för gruppdiskussioner varje lektion. Inledningsvis var det en del elever som fastnade i att de inte förstod och som hade svårt att acceptera att det var okej, och jag tillsammans med min lärarstudent fick slita lite med att ge dem självförtroende.

Två veckor in i läsningen när jag gick runt och lyssnade på diskussioner om boken började det hända saker. De hade börjat lägga märke till detaljer och såg en del kopplingar som de kunde lyfta och lufta i gruppen. De började fundera över hur romanens två olika berättelser hängde ihop och hur vissa personer i de olika berättelserna kanske var samma, trots att de hade olika namn. Självförtroendet steg när de tillsammans knöt ihop de olika ledtrådarna och började se den fulla bilden växa fram.

”Det stärker självförtroendet”

Läsningen avslutades med att eleverna skrev en klassisk analys utifrån någon eller några givna frågeställningar (jag brukar ge många olika ingångar i analysen så att de ska kunna skriva om något de finner intressant) och den underbara känslan när elever koncentrerat skriver och slår i romanen infann sig.

Vad vill jag ha sagt med detta? Det är okej att läsa en bok som uppfattas som svår – svårt är inte farligt. Vinsterna är däremot många – det stärker lässjälvförtroendet att klara av något som inledningsvis känns svårt. När eleverna ges tid för läsning under lektionstid och tillsammans kan bearbeta det lästa använder vi alla elevernas olika styrkor och skapar på så vis en fantastisk läsupplevelse. När eleverna läser och bearbetar litteratur i klassrummet kan vi säkerställa att de förstår och att de faktiskt läser och på så sätt förbereda eleverna för det textsamhälle vi lever i.

En bieffekt av detta är antagligen att vi även skapar läslust. Först när vi känner att litteraturen är för oss så kan vi bli intresserade av den, och för att känna så behöver vi förstå vad vi läser.

Kanske har du inte läst Jellicoe Road? Det är en ungdomsroman som är uppbyggd med två parallella handlingar. I nutid får vi följa sjuttonåriga Taylor Markham som bor på internatskolan Jellicoe School och som inte har någon kontakt med sina föräldrar (hennes mamma lämnade henne på ett Seven Eleven nära skolan när Taylor var elva år).

Taylor är en motvillig ledare för sin skola i de årliga “territoriekrigen” mellan Jellicoe Schools elever och elever från den andra skolan inne i stan samt de pojkar som under sex veckor får militärträning i området. När vi träffar Taylor har Hannah, den enda vuxna som hon litar på, försvunnit utan att tala om vart.

Den parallella handlingen utspelar sig cirka tjugo år tidigare på samma plats och handlar om några ungdomar som kommit att bli vänner efter en förfärlig bilolycka där tre av ungdomarna blev föräldralösa.

Hur hänger de båda historierna ihop? Kan Taylor få några nycklar till sin bakgrund, och vart har egentligen Hannah tagit vägen? Boken fungerar fint i både engelska 5 och 6, och i översättning till svenska säkerligen både i åk 9 och svenska 1.

Den ger upphov till många fina diskussioner och är väl värd att lägga tid på.

Kommentera
herlitz-blogg
Karin Herlitz

Läraren och författaren Karin Herlitz skriver om såväl undervisning som aktualiteter som påverkar lärares vardag.

Hon är gymnasielärare i svenska och engelska på Nacka gymnasium och har ett stort engagemang för elevernas läsning och bygger mycket av sin undervisning på läsning av skönlitteratur. Vid sidan av arbetet som lärare skriver hon ungdomslitteratur och facklitteratur för lärare samt att hon föreläser om läsning i undervisningen för andra lärare.

I bloggen delar Karin med sig av tankar kring undervisning såväl som om annat dagsaktuellt som på olika sätt handlar lärares vardag.

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm