anni-nilsson

Anni Nilsson är lärare på Parkskolan i Kristianstad. Foto: Annika Nyberg

Läraryrket

Anni: Därför är jag lärare

Läraryrket är fantastiskt på många sätt, med utmaningar och glädjeämnen. Anni Nilsson undervisar i svenska, engelska, matematik, bild och samhällsorienterande ämnen i åk 4–6 på Parkskolan i Kristianstad. Här berättar Anni varför hon är lärare – och vad hon skulle vilja förändra.

  • Därför är jag lärare 

– När jag spelade teater för barn, det var då jag insåg att det var lärare jag skulle bli. Inte enbart för att jag älskar att stå framför eleverna och undervisa, utan även för de utmaningarna som eleverna ger mig. Med elev­erna kan jag utvecklas, något jag tycker är viktigt i min yrkes­utövning. Ett stort plus är att teaterapan i mig får komma fram och ge eleverna minnes­värda stunder.

  • Bästa stunden i veckan 

– När vi har högläsning. Det är ett tillfälle där vi skapar rela­tioner till varandra och vågar samtala om livet. Stunden då vi tillsammans upplever andra världar, pratar om nya ord, erfarenheter och etiska dilem­man. I de stunderna synliggörs våra tankar och det är lättare för eleverna att sätta ord på sina funderingar, en stund vi alla längtar efter.

  • Det här skulle jag vilja förändra

– Jag önskar ett annat lönesys­tem för lärare, där fokus ligger på att läraren undervisar och utvecklas. Som lärare i dag behöver du ofta ta på dig extra uppdrag för att kunna påverka din löne­utveckling. Önskvärt hade varit ett lönesystem där läraren kan bredda och fördjupa sin kompe­tens och utföra mer kvalificera­de uppgifter utan att det bidrar till fler uppdrag.

Kommentera