alisa-fasth

Alisa Fast är lärare Lindängeskolan i Malmö. Foto: Andreas Hillergren

Läraryrket

Alisa: Därför är jag lärare

Läraryrket är fantastiskt på många sätt, med utmaningar och glädjeämnen. Alisa Fasth undervisar i svenska, sva och SO i åk 4–6 på Lindängeskolan i Malmö. Här berättar Alisa varför hon är lärare – och vad hon skulle vilja förändra.

  • Därför är jag lärare

– Jag älskar klassrummet där olikheter och likheter möts, magi sker i ett klassrum när alla möts. Här lär man sig kompromissa, lyss­na till varandra, acceptera varandra. Att vara en del av detta fantastiska nätverk och få uppleva det lärande som sker i samspel mellan mig och mina elever är en ynnest. Att varje dag få ta del av elevers egenskaper, idéer, åsikter, tankar kring lärandet samt hur de ser på sin omvärld är något fint att få uppleva som lärare. Här tar en familj form. Den skapas i ett klassrum där harmoni, strukturer, rutiner, glädje samt motivation genomsyrar familjens själ.

– Mitt why, mitt driv, är att se hur elever tänker utanför boxen och låta eleverna stångas med utmaningar tillsammans med mig och klass­ kamraterna. Det är av stor fördel när du som lärare får uppleva denna typ av lärande process.

  • Bästa stunden i veckan

– Det är när vi skrattar med varandra och bjuder på oss själva. När eleverna är så pass trygga i sig själva och vågar skratta åt alla miss­tag man gör, det är lycka i mitt uppdrag som lärare. En annan härlig stund är när alla i klassen bjuder upp till dans och kör tokiga rörelser. Då skrattas det högt och hjärtligt i klassrummet, då har vi kul.

  • Det här skulle jag vilja förändra

– Jag hade velat ändra på hur ut­satta lärare är i dag. Vi behöver se den verklighet som lärare är verk­samma i och hur sårbart det är att vara lärare. Att hela tiden behöva vara eftertänksam och fundersam över vad man sagt och gjort kan vara förödande för dagens lärare. Många vågar inte agera eftersom konse­kvenserna och följderna kan vara katastrofala för den enskilda läraren.

– Jag hade också fokuserat på hur segregerad skolan är i dag. Att själv arbeta i ett utanförskapsområde gör att man tydligt ser vilka skillnader som finns samt vilka möjligheter andra barn har jämfört med barn i utanförskapsområden.

Kommentera