jag_ar_larare_malin

Malin Kretschmann undervisar i tyska, svenska och SVA (7–9) på Stadsskogsskolan i Lindesberg.

| Foto: Rolf Karlsson
Jag är lärare

Malin: Därför är jag lärare

Läraryrket är fantastiskt på många sätt, med utmaningar och glädjeämnen.
Malin Kretschmann undervisar i tyska, svenska och SVA (7–9) på Stadsskogsskolan i Lindesberg. Här berättar Malin varför hon är lärare – och vad hon skulle vilja förändra.

  • Därför är jag lärare

– Jag är lärare eftersom jag gillar att möta elever och att uppleva dynamiken som finns i klassrummet. Att få leda lärande och se eleverna utvecklas på många olika plan är det bästa med jobbet. Jag valde att bli lärare för 7–9 eftersom det är en ynnest att få möta elever när de fortfarande är barn och sedan få följa dem på deras väg till att bli unga vuxna när de slutar nian. Det känns som ett otroligt viktigt uppdrag att få undervisa och forma ungdomar under den perioden av deras liv och att även (förhoppningsvis) få vara en förebild för många av dem. Jag tror också att när man arbetar med och omges av unga människor så håller man sig själv ung.

  • Bästa stunden i veckan 

– Är att få vara närvarande när lärandet sker, att konkret få se elevers glöd och glädje när de inser att de förstått och lärt sig nya saker. Det är också enormt givande att ta del av elevers tankegångar, vilket gör att jag själv ständigt utvecklas och lär mig nya saker.

  • Det här skulle jag vilja förändra

– För det första: Låt oss lärare ägna oss åt undervisning i stället för att ägna allt mer tid till administrativa uppgifter. Det stjäl enorm tid från vårt viktigaste uppdrag – att planera och följa upp lärorika och intressanta lektioner. För det andra: Jag anser att skolan skulle behöva lyda under staten igen. Jag tror absolut att likvärdigheten skulle bli större då. För det tredje: Vi måste finna vägar att höja lärares status och löner. Det är inte okej att tjäna så mycket mindre än övriga akademiker med likvärdig utbildning.

Kommentera