rostning_lr

På söndagen valde LR:s kongress ny förbundsstyrelse.

| Foto: Sergey Tinyakov/Lärarnas Riksförbund
Kongress

Här är LR:s nya styrelse

Fem nya ledamöter valdes in i Lärarnas Riksförbunds styrelse på söndagen.

Dag fyra av totalt sex under Lärarnas Riksförbunds digitala kongress 2020 inleddes med ett tal av utbildningsminister Anna Ekström, som började med att tacka lärarkåren:

– Utan er hade inte alla de som arbetar i vården kunnat gå till jobbet under den här hemska perioden vi lever i. Och tack också för kritiken ni kommer med ibland, den behövs, sade hon.

Senare kom turen till att välja vilka tolv personer som ska representera medlemmarna som ledamöter i styrelsen under de kommande fyra åren. Resultatet av den omröstningen är att sju personer behåller sin befintliga plats som ordinarie ledamöter medan fem platser tas över av nya personer.

Av de nya ordinarie har tre personer varit suppleanter i styrelsen under den gångna mandatperioden, så endast två namn är helt nya i sammanhanget: Anneli Landberg, lärare i matematik och fysik samt kommunombud i Laholm, och Anna Gräslund, språklärare och biträdande kommunombud i Stockholm.

Catherine Sonesson, Fredrik Andersson och Anne Pihlo går från att vara suppleanter till att bli ordinarie ledamöter. Presidiet med förbundsordförande Åsa Fahlén i spetsen omvaldes redan den 29 augusti.

Hela den nyvalda styrelsen består av:

Presidiet

 • Åsa Fahlén, förbundsordförande
 • Svante Tideman, 1:a vice ordförande
 • Sara Svanlund, 2:a vice ordförande

Ordinarie ledamöter

 • Anna Carlsson, Härryda
 • Karin Johansson, Huddinge
 • Catharina Niwhede, Malmö
 • Ingrid Pihl, Piteå
 • Johan Runesson, Växjö
 • Robin Smith, Stockholm
 • Duska Jansson Dobrota, Ludvika
 • Fredrik Andersson, Sjöbo
 • Anne Pihlo, Borås
 • Anneli Landberg, Laholm
 • Catherine Sonesson, Karlstad
 • Anna Gräslund, Stockholm
Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm