dekany_strom

Dansläraren och kommunombudet Eva Dekany-Ström beskriver LR:s utredning som sitt ”skötebarn”. 

| Foto: Magnus Glans
Lärarfacken

LR: Ingen annan ska tala om för oss hur vi ska utreda

Lärarnas Riksförbund går sin egen väg. Istället för propositionen med Lärarförbundet väljer förbundet att själva utreda en ny organisering av lärarkåren. 
– Det är jätteviktigt att vi gör det här på vårt eget sätt, säger Eva Dekany-Ström, som satt i utskottet.

Lärarnas Riksförbund tog på måndagen ställning i frågan som dominerat intresset inför kongressen. Efter ett par timmars överläggning röstade en nästan enig kongress ja till att tillsätta en utredning för att se över lärarnas fackliga organisering.

Men istället för den ursprungliga propositionen med Lärarförbundet om en utredning av en gemensam organisation beslutade LR att tillsätta en alternativ utredning. Förändringen motiveras med att det är viktigt att förbundet kan äga processen och utreda frågan på sitt sätt. 

– Det är jätteviktigt att vi gör det här på vårt eget sätt. Det är ingen annan som ska tala om för oss hur vi ska utreda eller vilka ord vi ska använda, säger Eva Dekany-Ström, danslärare och kommunombud i Södertälje.

Hon satt själv i det utskott som har arbetat med organiseringsfrågan och beskriver utredningen som sitt ”skötebarn”. 

– Jag är verkligen passionerad för organiseringspunkten och har varit med från start. Uppdraget är oerhört viktigt för LR:s framtid. Som facklig organisation måste vi fortsätta tillvarata medlemmarnas bästa genom att växa, hitta bra samarbetspartners och sluta bra avtal.

Skillnaden på det förslag som antogs under kongressen och den gemensamma propositionen med Lärarförbundet är ordvalen kring en gemensam organisation. Tidigare stod det tydligt att LR ska föra diskussioner med Lärarförbundet och andra förbundet om ett närmande. Nu står det istället att utredningen ska ”uppdra till styrelsen att utifrån medlemmarnas bästa utveckla samverkan med Lärarförbundet och närliggande Saco-förbund.”

– Den är lite annorlunda ordalag nu men handlar också om att vi, utifrån medlemmarnas bästa, ska samtala med andra förbund om ett närmande, säger Eva Dekany-Ström.

Enligt henne var stämningen vid måndagens stora omröstning mycket god. 

– Några som jag pratade med var lite mer skeptiska än andra. De tyckte att det var lite jobbigt till en början men efter att vi hade vänt och vridit på varje sten kändes det bättre. Det är jätteviktigt att alla får säga vad de tycker och tänker innan demokratin avgör hur det blir.  

Kan den utredningen ni beslutade om fortfarande leda till i en gemensam facklig organisering för Sveriges lärare?

– Hur det slutar står skrivet i stjärnorna, men vi har alla dörrar öppna. Vi vill absolut att samverkanssamtalen ska fortsätta, men hur det ska gå till och hur vi behöver varandra återstår att se.  

Finns det någon tidsplan?

– På nästa förbundsmöte ska konkreta förslag läggas fram. Men exakt vilket datum är inte fastställt ännu. 

Den akademiska tillhörigheten angavs som ett argument till LR:s beslut – vad syftar det på?

– Att vi ska fortsätta vara ett Saco-förbund som bara organiserar legitimerade lärare och studie-och yrkesvägledare. Det är inget vi gör avkall på, utan står i våra stadgar som är superviktiga för oss, säger Eva Dekany-Ström.

Den 9 september genomför Lärarförbundet motsvarande omröstning under en extra kongress.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm