Ukraina

Lärarnas fackliga världsorganisation: ”Ett informationskrig pågår”

Susan Ukraina

– Båda sidor anklagar varandra för fake news och propaganda och ju längre kriget pågår, desto längre står alla ukrainska elever utan utbildning, säger Susan Flocken, chef för European Trade Union Committee for Education.

| Foto: ETUCE/Shutterstock
Det här är EI/ETUCE
  • Lärarnas Riksförbund är medlem i Education International som totalt organiserar över 32 miljoner lärare och övrig utbildningspersonal i 178 länder.
  • Vart fjärde år håller Education International kongress, och LR deltog 2019.
  • Den europeiska avdelningen av EI heter European Trade Union Committee for Education, ETUCE, och utgörs av 127 medlemsorganisationer i 51 länder.
  • Totalt representeras över 11 miljoner lärare och annan personal i utbildningssektorn.

Det är inte bara ett krig med vapen och våld som pågår utan också ett informationskrig, menar Susan Flocken, chef för europaavdelningen i lärarnas fackliga världsorganisation.
– Alla lärare måste berätta sanningen för sina elever, säger hon till Skolvärlden.

Susan Flocken, till hälften brittisk och hälften tysk, arbetar på European Trade Union Committee for Education i Bryssel. Organisationen representerar över elva miljoner lärare och övrig skolpersonal i 51 länder.

Susan Flocken konstaterar att ETUCE redan före invasionen i Ukraina vädjade om dialog och en fredlig lösning på konflikten.

­– Det gör vi fortfarande, det här är inte bara ett krig med vapen och våld utan också ett informationskrig. Båda sidor anklagar varandra för fake news och propaganda och ju längre kriget pågår, desto längre står alla ukrainska elever utan utbildning.

”Ökade spänningar”

ETUCE arbetar hårt för det fria ordet, och betonar vikten av att alla elever, såväl yngre som äldre, verkligen får veta vad som sker – och varför.

– Att förstå vad som ligger bakom kriget kan vara svårt, och likaså vad det kan leda till i framtiden. Många skolor och lärare har en svår och viktig uppgift framför sig här. Vi märker av ökade spänningar inom fackunionen också. Det är mycket viktigt att förstå att det är det ryska styret som fattat beslutet om invasion och ska ställas till svars för det. Vi ska inte fördöma det ryska folket eller ryska medborgare ute i världen.

”Påverkas starkt”

Susan Flocken berättar också om hur medlemsorganisationer runt om i Europa vittnar om studenters starka sympati för krigets offer.

– Många elever känner solidaritet med invånarna. Vi hör hur studenter påverkas starkt, och hur angelägna de är att stödja studenter i Ukraina genom att exempelvis samla in kläder och mat.

Hur arbetar ETUCE för att hjälpa alla som drabbas?

– Faktum är att vi gör ganska mycket på olika nivåer med hjälp av våra medlemsorganisationer. Som jag redan nämnt om all fake news som cirkulerar… inte bara historielärare, utan alla lärare, spelar en mycket viktig roll. Var objektiva och berätta sanningen om vad som händer nu ­ – och om historien bakom. Vi försöker bistå med hur lärare kan undervisa.

”Krävs många lärare”

ETUCE stöttar också sina medlemsorganisationer i den snabbt växande flyktingkrisen. Hundratusentals människor har på kort tid flytt Ukraina, främst till grannländerna.

– En del av dessa kommer troligtvis stanna en längre tid. Här måste lärarorganisationer vara behjälpliga. Det handlar om tiotusentals barn som behöver gå i skola och inte minst lära sig ett nytt språk. För det krävs väldigt många lärare. Många barn kommer också vara traumatiserade och i behov av psykologiskt stöd.

– Education International har även startat en solidaritetsfond som finansiellt och materiellt ska stödja ukrainska lärare, och bidra till en återuppbyggnad av landets utbildningsväsende, säger Susan Flocken.