larare

Skolan är fortsatt en mycket viktig fråga för väljarna.

Valet 2018

Liberalernas skolpolitik ”stjäl” väljare från andra partier

Skolan är en av valets viktigaste frågor, så viktig att väljarna kan tänka sig att byta parti. Störst stöd bland andra väljare än sina egna har Liberalerna.

Rapporten i korthet

Alla väljare

  • 68 procent anser att staten bör ha huvudansvaret för skolan.
  • 59 procent anser inte att skolan är likvärdig.
  • 47 procent vill stoppa vinster i friskolor.
  • 43 procent anser att det fria skolvalet är positivt eller mycket positivt.

Läs mer om undersökningen här.

Liberalerna har störst stöd för sin skolpolitik hos andra väljare, nästan var femte alliansväljare tycker att Liberalerna har den bästa skolpolitiken enligt en undersökning gjord av Lärarnas Riksförbund. Bland Kristdemokraternas väljare håller man Liberalernas politik lika högt som sin egen (20 procent).

– Likt tidigare valår är skolan fortsatt en mycket viktig fråga för väljarna. Vår undersökning visar att det finns potentiellt 2,5 miljoner röster att vinna på en bra skolpolitik, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

Inget annat parti har ett motsvarande stöd över blockgränserna som Liberalerna. Bland de socialdemokratiska väljarna tycker nio procent att Liberalerna har den bästa skolpolitiken.

Men samtidigt visar Lärarnas Riksförbunds undersökning att nästan 40 procent av de möjliga L-väljarna är beredda att rösta på ett annat parti om det partiet skulle ha bättre skolpolitik.

Så här svarade väljarna på frågan vilket parti som har den bästa skolpolitiken:

I frågan om statens ansvar är L-väljarna tydliga. Sex av tio L-väljare anser att staten bör ta över ansvaret för de skolor som i dag är kommunala.

– Ett av problemen med kommunaliseringen är att det är så många, ursäkta mig, amatörer som sitter runt i Sveriges kommuner och just nu försöker styra över skolan, var och en på sitt sätt. Ibland fungerar det, men ofta fungerar det inte, säger Liberalernas partiledare Jan Björklund till Skolvärlden. 

Jan Björklund är beredd att arbeta för ett statligt huvudmannaskap i största möjliga utsträckning i nästa regering.

– Ja, både för att få en större likvärdighet i skolan över hela Sverige, men också för att mer kraftfullt kunna lyfta läraryrket status. För det har kommunerna inte varit intresserade av, säger han. 

– Det är en av orsakerna till att jag vill att skolan ska vara gemensam och statlig. Det är mycket lättare att samla en väldigt kunnig ledning för skolan på nationell nivå och som verkligen kan utveckla skolan, än det kommunala styret vi har i dag. Den här kommunaliseringen har bidragit till läraryrkets sjunkande status. 

Se hela intervjun med Jan Björklund här:

Kommentera