klassrum_suddigt
Val 2018

S-väljare vill se förstatligande av skolan

Socialdemokraternas väljare är de som är allra mest positiva till ett statligt övertagande av ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver inte frågan.
– Skulle Stefan Löfven lyssna på sina väljare borde han driva den frågan, säger Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

Rapporten i korthet

Alla väljare

  • 68 procent anser att staten bör ha huvudansvaret för skolan.
  • 59 procent anser inte att skolan är likvärdig.
  • 47 procent vill stoppa vinster i friskolor.
  • 43 procent anser att det fria skolvalet är positivt eller mycket positivt.

Lär rapporten här

Socialdemokraternas valfråga på skolområdet handlar om att begränsa vinstuttaget ur friskolorna, och det är en populär hållning bland partiets väljare. Men i frågan om ett förstatligande av skolan går partiet i otakt med väljarna. 62 procent av de tillfrågade S-väljarna säger att de är för ett förstatligande, enligt en undersökning av LR.

– Likt tidigare valår är skolan fortsatt en mycket viktig fråga för väljarna och de socialdemokratiska väljarna är tydliga i att de vill ha mer statligt ansvar för skolan. Det parti som driver en skolpolitik som väljarna gillar har röster att hämta, enligt vår undersökning, säger Åsa Fahlén.

Ett sådant parti är Liberalerna (L). Som Skolvärlden skrev om på måndagen är L det parti som har störst stöd för sin skolpolitik utanför den egna väljarbasen, och att det kan ett sätt för partiet att vinna över väljare från andra.  9 procent av de tillfrågade socialdemokratiska väljarna i LR:s undersökning säger att L har den bästa skolpolitiken, och 39 procent svarar att de kan tänka sig att rösta på ett annat parti än S baserat på skolpolitiken.

– Skulle socialdemokraterna lyssna på opinionen borde man driva frågan om en statlig skola. När budskapet är så tydligt från de egna väljarna borde partiet utmana sig självt. Här har socialdemokraterna ett stort jobb att göra, säger Åsa Fahlén.

När Skolvärlden intervjuar gymnasieministern och socialdemokraten Anna Ekström utesluter hon inte att staten kan ta ett större ansvar för skolan, men hänvisar till den nyligen tillsatta utredningen om gymnasieskolans finansiering, dimensionering och planering.

– Det som är sagt är att man ska hitta ett system för regional planering och man kan tänka sig flera varianter där. Man kan tänka sig ett system där de kommunala huvudmännen går ihop mycket tydligare, men man kan också tänka sig ett ökat statligt ansvarstagande. 

Se hela intervjun med Anna Ekström här:

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm