Arbetsmiljö

LR-ombuden rasar över undermåliga skolor: ”Som ett u-land”

ulrika_rosqvist_lindahl HP Tran

Ulrika Rosqvist-Lindahl LR:s biträdande föreningsombud i Ängelholm, och HP Tran, lokalombud på Tångenskolan i Göteborg, vittnar om undermåliga skolor.

I Göteborg är vissa skolor i så dåligt skick att lärarna skäms när föräldrar kommer på besök. I Ängelholm huseras var tredje elev i tillfälliga paviljonger.
– Det känns som att stiga in i ett u-land när det är trasiga toaletter, sönderrivna tapeter och doft av mögel, säger HP Tran som är LR:s lokalombud på Tångenskolan.

Efter flera år på Vättleskolan konstaterar HP Tran att han i dag har förmånen att jobba på nybyggda Tångenskolan, F–6, på Hisingen i Göteborg. Han beskriver ljusa och rymliga lokaler, trivsamma arbetsrum, bra ventilation, genomtänkta korridorer, låsbara toaletter och stor matsal.

Arbetsmiljön står i skarp kontrast mot flera andra skolor i Göteborg som han kommit i kontakt med eller arbetat på, och HP Tran säger att det handlar om ett oroväckande stort antal.

– Min förra arbetsplats Vättleskolan började bli ganska nedgången. Men häromdagen var jag och träffade lokalombudet på grannskolan, Gunnestorpsskolan. Det är nog den värsta skola jag har sett. Toaletterna är förfallna och låsen busenkla att öppna utifrån. Lister sitter lösa, och tapeter är sönderrivna. Man känner hur det sticker i näsan av mögel.

”Händer inte så mycket”

I en debattartikel i Göteborgs-Posten nämner HP Tran även fönster som är svåra att stänga och klotter på bord och bänkar.

– Vad som också stör mig är oenhetliga bord och stolar. Man har hittat fem olika stolar och sätter alla i klassrummet. Lärare berättar hur man skäms när det är öppet hus och föräldramöten. Trots den dåliga arbetsmiljön fungerar inlärningen bra, skolan levererar ganska bra resultat.

Hur långt kommer facket när ni påpekar arbetsmiljöproblem?

– Det går till förvaltningen och där konstaterar man att ”ja, det är undermåligt” och sedan händer det inte så mycket mer. Sedan kommer något uttalande om att vi har planer på det och det men något annat dyker upp emellan. Det går långsamt och det är dåligt kommunicerat ut till skolorna, till rektorer.

Ger ett otryggt intryck

HP Tran framhåller att man måste se på läget ur ett föräldraperspektiv.

– Tänk att ditt barn ska börja skolan och så kommer du dit och ser hur förfallet och undermåligt det ser ut. Skulle du vilja sätta ditt barn där? En skola med slitna lokaler ger ett otryggt intryck, den aspekten glöms bort ibland.

Har du något budskap till kommunpolitikerna?

– Ja, det är ganska enkelt. Återigen, ni måste prioritera skolan och satsa på den. Sedan kan vi börja prata om fotbollsplaner och innebandylokaler. Skolan är primär tycker jag.

Var tredje elev i paviljonger

I Ängelholm, där HP Tran ursprungligen kommer ifrån, strider lärarfacken också för arbetsmiljön. Men där rör det sig om bristen på ordinarie lokaler. I dag undervisas var tredje mellanstadieelev i paviljonger.

– Ljudnivån blir störande eftersom paviljongerna saknar isolering. Det är också utrymmesbrist och utemiljöerna är inte heller bra eftersom paviljongerna upptar stora ytor av skolgårdarna, säger LR:s biträdande föreningsombud i Ängelholm, Ulrika Rosqvist-Lindahl.

Hon menar att kommunen har för dålig framförhållning i sin planering. Ett par nya skolor ska byggas men åren går. På exempelvis Rebbelberga skola har elever och lärare tvingats husera i tillfälliga lokaler i sex år, och utemiljön har i princip försvunnit helt. Samtidigt uppgick kostnaden för inhyrda lokaler förra året till över 20 miljoner kronor, enligt uppgift från en av kommunens ekonomer.

Avskilda – och utsatta

Ulrika Rosqvist-Lindahl förklarar hur lärare som arbetar i paviljonger blir avskilda från övriga kollegor och menar att de blir mer utsatta när något händer.

Vad hoppas du på för respons?

– Att personal ute i de aktuella skolorna ska vakna till lite och inte godta detta längre, och att politikerna sätter fart på planerade skolbyggen och inte förhalar det ytterligare. Det här är pengar som tas från undervisningen.

Hon lyfter också fler konsekvenser av den undermåliga arbetsmiljön. Lärare som söker sig vidare till andra kommuner, vilket i sin tur påverkar elevernas lärande.

– Jag skulle själv inte vilja ha min arbetsplats i en barack under en längre tid, säger hon.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm