oecd_klassrum

Tue Halgreen, Pisa-analytiker på OECD.

Pisa 2015

OECD: Sverige har fantastiska lärare

Resultatet i Pisa-undersökningen gläder OECD, som dock påpekar att svenska lärare måste värderas högre av samhället.

Så vill OECD förbättra svensk skola
  • Förbättra kvalitet och attraktivitet hos läraryrket.
  • Utvärdera den svenska skolpengen.  
  • Förstärk stödet till elever med olika former av utmaningar.
  • Skapa en nationell strategi för hur skolan ska förbättras.

Läs mer här.

De svenska Pisa-resultaten har varit ett sorgebarn sedan 2006 då de började dala. Sämst gick det 2012, men nu lyfter de svenska 15-åringarna för första gången.

– Det är väldigt bra och det är en ganska stor förbättring och det är uppmuntrande även om de svenska resultaten inte är tillbaka där de var för 15 år sedan, säger Tue Halgreen, Pisa-analytiker på OECD.

Samtidigt ökar skillnaderna mellan elever från olika socioekonomisk bakgrund, de som har föräldrar med studievana och de som kommer från studieovan bakgrund.

Efter bottenresultatet 2012, eller som Skolverkets generalsekreterare Mikael Halápi kallade det: ”Pisa-chocken”, analyserade OECD det svenska skolsystemet.

– De slutsatserna kvarstår i dag. Vi upptäckte att fem procent av de svenska lärarna inte upplevde att det svenska samhället värderade deras insats. Det ser vi som ett av de mest nedslående resultaten. Sverige har fantastiska lärare, säger Tue Halgreen.

I rapporten förespråkar OECD flera insatser. Dels att förbättra läraryrkets kvalitet och attraktivitet. Dels att se över skolpengen, eftersom systemet inte förbättrar kvaliteten eller uppehåller likvärdigheten. Dels att förstärka stödet till elever som inte når målen av olika anledningar.

Ännu är det för tidigt att dra några slutsatser kring de nya Pisa-resultaten.

– Vad vi kan se är att det inte går att satsa antingen på kvalitet eller på likvärdighet när skolan ska förbättras. Vi behöver inte satsa på det ena eller det andra, de går hand i hand, säger han.

OECD har ingen ny Sverige-analys inplanerad. Men Tue Halgreen är extra nöjd över en sak:

– Vi har fokuserat på naturvetenskap och det är inte bara resultaten som blir bättre, elevernas attityd till ämnet har förändrats. De har en större förståelse för hur viktigt det är och att kunskaperna förbättrar deras egna liv.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm