bjorklund_emil2

Jan Björklund

| Foto: Emil Hedman
Omprioritering

”Elever som rör på sig presterar bättre”

Regeringen har beslutat att omfördela 100 timmar från ämnet ”elevens fria val” till idrottsämnet i grundskolans timplan. Skolvärlden tog en pratstund med utbildningsminister Jan Björklund.

Varför gör ni den här förändringen?

– Av två skäl. Elever presterar mer i skolan om de också rör på sig mer. Det andra är att det här är ett sätt att lägga grunden för sunda vanor i vuxenlivet, säger Jan Björklund till Skolvärlden.

Hur ska timmarna fördelas över årskurserna?

– Skolverket ska i december komma med ett förslag till en uppdelning av hela timplanen för alla ämnen, och det här får ingå i det uppdraget. Så det får vi återkomma till. Men jag kan se att när barnen är små, på lågstadiet, så är de ofta ute på rasterna och leker och springer. Tonåringarna blir mera stillasittande, så kanske en tyngdpunkt på utbyggnad av antalet timmar i högstadiet.

De hundra timmar som tas ifrån ”elevens eget val” innebär att det ämnet bara får hälften så mycket utrymme som tidigare. Jan Björklund är kritisk till hur det ämnet fungerar på den presskonferens där han presenterar regeringsförslaget.

– ”Elevens val” används väldigt olika i olika skolor. I vissa fall får barnen välja totalt fritt vad de vill göra, och det kan röra sig om rena hobbyverksamheter. Det är ett relativt dyrt ämne, och det kan röra sig om aktiviteter som egentligen inte har med skolarbetet att göra, säger Jan Björklund 

Kan du tänkta dig att ”elevens val” försvinner helt och hållet på sikt? Eller behöver det struktureras upp?

 – Vi får titta på det. På en del skolor används det säkert på ett mycket bra sätt. Men det används väldigt olika, och beroende på hur det används får man värdera dess kvalitet. Där det läggs mycket resurser på ämnet och det används till saker som inte ligger inom läroplanen är det väldigt tveksamt såklart. Dagens förslag innebär en reducering med hundra timmar, sen får vi se vad framtiden utvisar, säger han till Skolvärlden.

Kommentera