Nya allmänna råd

Elevstöd ska in tidigare

Extra anpassningar för elever som behöver hjälp att nå kunskapskraven ska sättas in snabbare, utan krav på formella beslut, åtgärdsprogram eller dokumentation.

Skolverket släppte på onsdagen skriften Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram som förtydligar de nya bestämmelserna i skollagen kring stöd och särskilt stöd. 

– Varje elev som inte får det stöd den har rätt till är ett misslyckande för skolan. I och med den nya lagen kan vi i vårt material vara ännu tydligare med vilket ansvar skolan har, säger Ulrika Lundqvist, chef för förskole- och grundskoleenheten på Skolverket i ett pressmeddelande.

Stödnivån ”extra anpassningar” ska säkerställa skolans kompensatoriska funktion, att de olika behov och förutsättningar eleverna har med sig hemifrån jämnas ut i skolan. De ska sättas in snabbt och utan samma krav på formalia som omger de mer långtgående insatser som ryms inom särskilt stöd.

– Det är insatsernas omfattning eller varaktighet som skiljer särskilt stöd från det stöd som ges i form av extra anpassningar. Särskilt stöd ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram, och ett åtgärdsprogram är möjligt att överklaga, säger Eva Blomdahl.

Det är fortfarande rektor som ansvarar för att det görs en utredning om behov av särskilt stöd i de fallen.

Skriften ersätter Allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd från 2013.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm