Almedalens skoldebatt

”Vi har inte tid att vänta”

Mitt i Almedalsveckan arrangerade Lärarnas Riksförbund en skoldebatt mellan Jan Björklund (FP) och Tomas Tobé (M) från Alliansen, och Ibrahim Baylan (S) och Gustav Fridolin (MP) från oppositionen. Ämnet för debatten var huvudmannaskapet för skolan. 

Bo Jansson, ordförande i LR, inledde:

– För oss i Lärarnas Riksförbund och för mig som varit lärare i 35 år på högstadiet, så är skolan valets viktigaste fråga. Det är oerhört viktigt att vi verkligen ser tydliga förändringar framöver, vi måste se att det händer saker. Jag kommer att påminna er alla – hur det än går i valet – regering, riksdag och kommuner. För vi finns kvar även efter den 14 september. Vi kommer att pressa er fram till dess, vi kommer att kolla vartenda vallöfte och vi kommer inte nöja oss med att ni säger att det kommer ske förändringar under mandatperioden. Vi har inte tid att vänta – det måste ske saker och ting nu.

Enligt den väljarundersökning som Lärarnas Riksförbund nyligen gjort vill drygt 60 procent av väljarna att staten tar över huvudansvaret för skolan. Något som även utbildningsminister Jan Björklund förespråkar.

– Jag ser ju samma problem som många människor i Sverige, den kommunaliserade skolan fungerar inte. Kommunaliseringen är inte orsak till alla problem, men till flera. Och även om inte ett förstatligande löser alla problem, så skulle en rad lösas lättare. Det baserar jag inte på några opinionsundersökningar, utan på det jag själv ser.

I stort var deltagarna överens om att staten måste ta ett större ansvar för skolan. Men det innebär inte att de är överens om allt.

Moderaterna och Socialdemokraterna har båda förslagit att staten ska ta ett större ansvar för de skolor som har störst problem.

(S) har lovat 1 miljard till de 200 skolor med störst problem och (M) kom samma dag som debatten med förslag om att staten ska ta ett större ansvar för skolor med störst utmaningar och i yttersta fall kunna stänga skolor som inte fungerar.

Folkpartiet vill att staten ska ta ansvar för undervisningen och arbetsgivaransvaret, de delar som inte kan få variera enligt Jan Björklund.

Miljöpartiet å sin sida förespråkar en skolkommission, där en bred grupp, med representanter över block- och partigränser, lärarfack, professionen och forskningen, ska se över vad som bör skötas av staten respektive kommunerna.

Ibrahim Baylan (S), som var med om att driva igenom kommunaliseringen, sa själv under debatten att ”pendeln slagit för långt”.

– Jag tror att man kan säga att pendeln slog för långt, staten backade för långt. Under lång tid har nu staten skärpt uppföljningen och regelverket. Det tror jag är bra, och något vi ska fortsätta med. Vår utgångspunkt är en skola baserad på forskning. Vi ska inte ha experimenterande som inte bygger på forskning.

– Här har vi en samsyn, sa Gustav Fridolin. Men jag tror att vi behöver göra saker både i närtid och långsiktigt. Vi måste höja lärarlönerna generellt, vi har också kommit med ett liknande förslag som (S) och (M) tillsammans med Skolledarförbundet om att staten ska kunna gå in i krisande skolor. När vi har den skolkris vi har i dag måste vi tala i två tidsperspektiv. I dag har vi en resurstilldelningsmodell från en helt annan skolverklighet, från före fria skolvalet. Den kommer behöva förändras. Men hur långt vi ska gå – det måste vi sitta ner tillsammans och komma överens om.

Bo Jansson kommenterade debatten halvvägs in och var nöjd över att alla nu pratar om huvudmannaskapsfrågan.

– Det är en väldigt intressant diskussion. Väljarundersökningen visade att bara 7 procent av lärarna vill ha kvar kommunerna. Och lärarna måste anses veta vad det handlar om. Jag undrar om det finns någon verksamhet som har så lågt förtroende. Jag håller med om att vi måste göra insatser på en gång, men vi måste också peka ut en riktning med blocköverskridande överenskommelse och sedan utreda, för att räta upp det här, sa han.

– Ett problem till med kommunaliseringen är ledarskapet i kommunerna och deras fokus. Kommunerna skapades på 1860-talet när de civila kommunerna tog över ansvaret från kyrkan. Kommunerna kom att fokusera på socialtjänsten och omhändertagandeperspektivet har helt dominerat ända sedan dess. När kommunerna tog över skolan hamnade fokus mer på omsorg och mindre på kunskap. Det är en viktig orsak till raset i Pisa. Ämneskunskaper är inte viktigt längre, omhändertagandet är viktigare, sa Jan Björklund

– Det är intressant att höra Björklunds kritik mot fokuset i skolan. Jag tror att det är nära kopplat till vad man skriver i läroplanen, som regeringen också bidragit till och därmed har ett ansvar för. Det är ingen motsats mellan kunskapsmål och elever som mår bra. Vi kan inte ha en situation där elever inte mår bra, där de möts av rasism och mobbning i skolan. Jag kommer inte säga att skolan är på rätt väg så länge vi sätter in mest särskilt stöd i 9:e klass och så länge lärarkåren är den mest stressade yrkeskåren

Samtliga deltagare sa avslutningsvis ja till samarbete över blockgränserna.

– Vi gör det hela tiden. Alla är överens om att läraryrkets status måste öka och att lönerna måste upp. De flesta förslag vi har lagt har oppositionen först röstat emot, men nu vill de inte ta bort något. Så vi blir ju överens om det mesta successivt, sa Jan Björklund.

– Det är ju hela poängen med en skolkommission, en bred överenskommelse. Skulle Miljöpartiet sätta sig ner och lägga ett förslag på exakt var gränserna mellan stat och kommun ska gå tror jag vi skulle vinna röster, men det försvårar för att få en bredd bakom en skolkommission och förändringar som vi kan ta ansvar för på längre sikt.

– Jag är helt övertygad om att vi fyra kan samarbete, om vi tar skolpolitiken. Men ska vi genomföra allt fina reformer måste vi ha resurser. Där är vi inte överens. Man kan inte lova allt till alla då, sa Tomas Tobé.

– Om vi får väljarnas förtroende kommer vi direkt bjuda in er, även dig Björklund. Vi måste ha breda överenskommelser kring skolan, som ge lärare och rektorer långsiktiga förutsättningar, sa Ibrahim Baylan. 

Se hela debatten här

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm