klassrum_ipads

Många lärare har så fulla scheman att de inte hinner ta en paus på hela dagen.

Arbetsmiljö

Lärare i ny enkät: Vi skippar lunch för att hinna med

Scheman utan paus och lärare som skippar lunchen för att hinna med. Det är ett par av resultaten i en ny arbetsmiljöundersökning.
– Ge oss bättre resurser eller sänk kraven, säger LR:s Johan Åström.

Undersökningen i korthet

Jag har en arbetsbelastning som känns acceptabel.

  • 48,9 procent svarar nej.

Jag har tillräckligt med tid för att genomföra mina arbetsuppgifter.

  • 46 procent svarar nej.

Jag har tillräckliga resurser och förusättningar för att genomföra mitt uppdrag.

  • 49 procent svarar nej.

Jag har möjlighet till 30 minuterns lunchrast varje dag.

  • 41procent säger nej.

Jag kan lägga tankarna på arbetet åt sidan under min lediga dag.

  • 58,2 % säger nej.

Har du de senaste 12 månaderna blivit utsatt för press och påtryckningar kring betyg och bedömning?

  • 19,9 procent säger ”Ja, av elever”.
  • 11,5 procent säger ”Ja, av föräldrar”.
  • 8,4 procent säger ”Ja, av skolledare”.

Har du de senaste 12 månaderna blivit utsatt  för kränkande särbehandling på din arbetsplats?

  • 18,5 % svarar ja.

Har du de senaste 12 månaderna blivit utsatt  för hot  på din arbetsplats?

  • 21,5 % svarar ja.

Undersökningen är genomförd av Lärarnas Riksförbund i Malmö. Cirka 780 lärare och studie- och yrkesvägledare har svarat på frågorna.

Skolvärlden har många gånger skrivit om den stressfyllda arbetsmiljön många lärare och studie- och yrkesvägledare har, om att de får utstå hot och våld eller undervisa i korridorerna.

Johan Åström, vice ordförande Lärarnas Riksförbund Malmö, menar att en av de senare effekterna av besparingarna är att lärare är schemalagda att först hålla lektion i ena änden av skolan, och sedan i andra änden, med noll minuters paus i schemat mellan lektionerna för att förflytta sig.

Johan Åström
Johan Åström | Foto: Andreas Hillergren

– Vi måste få till en mindre stressande schemaläggning. Det bidrar till en hög stressnivå, man springer mellan de olika uppdragen och man har aldrig tid att stanna upp och fråga elever hur de mår eller hur det går. Det är en stor skillnad mot bara 4–5 år sedan. Lärarbristen påverkar arbetsmiljön, säger han.

I arbetsmiljöundersökningen anger hela 81,7 procent av de svarande lärarna och studie- och yrkesvägledarna att de besväras av stress. En siffra som är hög, men inte förvånande, enligt Johan Åström.

– Den är ju hög. Men den har varit konstant hög under flera år, så vi vet att våra medlemmar är konstant pressade och stressade under perioder, säger han.

Undersökningen visar också att 40 procent av de svarande lärarna upplevt påtryckningar i samband med betygssättning och omdömen.  

– Det är såklart väldigt allvarligt. Och det är det enda problemet som är större på gymnasiet. Varje gång en lärare i känner att man har fått påtryckningar från sin rektor är det mycket allvarligt. Det får aldrig finnas en antydan av det, så därför måste skolledarna ta en funderare på hur man pratar om betyg och om elever med behov av särskilt stöd.

Samtidigt har Johan Åström sympati för att rektorerna ofta sitter i väldigt svår sits.

– Rektorerna försöker ju inte ta rast och lunch från våra medlemmar. Men de sitter med sin pengapåse och har inte råd med allting vi behöver. Kraven motsvaras inte av resurserna, säger han.

Till hösten kommer LR i Malmö fokusera på alla nya scheman när de kommer i början av terminen.

– Vi vill att alla lärare ska vara stenhårda med den reglerade arbetstiden och se till att de får sina pauser och tid till förflyttning mellan lektioner. Och får det inte det så ska de gå till sin chef och säga ”nej, det här schemat kommer göra mig stressad, och eventuellt sjuk. Ni måste hjälpa mig med detta”. Vi kommer att agera direkt när lärare får scheman som inte håller säger Johan Åström.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm