Sekretess

Regeringen utreder offentlighetsprincip på friskolor – igen

”Vi kommer att driva detta som en valfråga”

anna-e-hemligstampla

Utbildningsminister Anna Ekström (S) och regeringen vill lösa problemet med sekretessbelagd skolinformation genom att införa offentlighetsprincipen på fristående skolor.

En ny utredning ska undersöka två olika sätt att lösa problemet med Skolverkets sekretessbelagda skoluppgifter som förhindrar publiceringen av betyg, lärartäthet och annan data.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) presenterar på torsdagen en ny utredning som ska ta fram förslag på en långsiktig lösning på sekretessproblemet.

– Självklart ska information om skolors förutsättningar, verksamhet och resultat vara tillgänglig för elever, vårdnadshavare, journalister och allmänhet. Det behövs för att skolan ska kunna granskas och för att beslutsfattare ska kunna genomföra rätt kunskapsreformer och fördela resurser till skolan, säger Anna Ekström.

Fram till den 1 september 2020 var informationen fritt tillgänglig via Skolverkets öppna statistikdatabas, men efter att SCB klassat information om fristående skolor som affärshemligheter blev den sekretessbelagd. Som en följd av det beslutade Skolverket att även sekretessbelägga data från offentliga skolor, med hänvisning till att privata och offentliga skolor ska behandlas lika.

– Det är inget som vi önskar att göra. Det är en konsekvens av en ändrad sekretesspolicy hos SCB och inget som vi har drivit på. Vi hade inget alternativ, sade myndighetens talesperson Eva Durhán till Skolvärlden då.

Utredaren ska nu utreda en lösning som går ut på att samla in statistiken utan inblandning av SCB, exempelvis direkt av Skolverket, och på så sätt komma runt SBC:s regler kring sekretess. Hon ska även komma med förslag på att införa offentlighetsprincipen på fristående skolor på samma sätt som gäller för kommunala, vilket återigen skulle göra informationen öppet tillgänglig för alla. Det är också regeringens huvudsakliga linje i frågan.

– Från Socialdemokraternas håll kommer vi att driva det som en viktig fråga i valrörelsen, säger Anna Ekström.

Redan 2018 fick ett sådant förslag nej av Lagrådet på grund av konflikter med reglerna för börsnoterade företag. Något stöd för att ändra på det har inte heller inte funnits i riksdagen.

– Det finns ett väldigt starkt stöd för det från det svenska folket och från stora delar av den liberala pressen för att införa offentlighetsprincipen även i friskolor. Jag hoppas att vi kommer få till stånd en förändrad syn på den här frågan från flera partier, säger Anna Ekström.

Särskild utredare är Ulrika Geijer, chefsrådman vid Förvaltningsrätten i Malmö. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2022. De tillfälliga undantag som idag ger Skolverket och kommuner tillgång uppgifter om enskilda huvudmän och deras verksamhet gäller till och med den 1 juli 2023.