Sossarnas dag

Socialdemokraterna sätter mål för skolan

Socialdemokraterna lyfter sina tre mål för skolan under partiets dag i Almedalen. Höga kunskapsresultat, en jämlik skola och ett attraktivt läraryrke ska vara ledorden för skolpolitiken om partiet tar över makten.

Inga nyheter för skolan när Socialdemokraterna presenterar målen för sin skolpolitik på söndagen i Almedalen. Däremot presenterar partiet ett nytt vallöfte för förskolan: att satsa 1,1 miljarder varje år för att småbarnsgrupperna ska bestå av max 15 barn. Reformen ska påbörjas 2016.

– Det gör att barnen känner sig mer trygga. Detta är en av de viktigaste reformerna som vi tar oss an för att vända resultaten i skolan, säger partiledaren Stefan Löfven på en pressträff.

Han lyfter också partiets tidigare löften om att satsa på mindre klasser de första åren i skolan och att utbilda och anställa 1000 fler speciallärare och specialpedagoger för att höja kunskapsresultaten. Målet är att alla elever ska få särskilt stöd så snart de behöver och lära sig läsa i första klass. Stefan Löfven vill också se över friskolornas vinstuttag.

”För att garantera att resurserna verkligen går till eleverna, och inte till riskkapitalbolag, kommer vi sätta stopp för vinstjakten i förskolan och skolan”, skriver partiledaren på SvD Brännpunkt.

– Det är klart att det är en god ambition att se till att höja kvaliteten och skjuta till mer resurser till förskolan, men att sätta exakta mått på hur stora barngrupperna ska vara är inte kvalitet i sig. Varje förskola måste kunna hitta storlek på grupperna som gör att resurserna utnyttjas på smartaste sätt, säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund, till Aftonbladet.

Stefan Löfven återkommer också till målet att minska ojämlikheten i skolan. Som skolvärlden.se tidigare rapporterat vill partiet satsa 2 miljarder kronor under nästa mandatperiod för att höja resultaten i de cirka 200 skolor med lägst resultat. Partiet står fast vid att avskaffa läx-rut, införa läxhjälp för alla och obligatorisk sommarskola.

Det tredje målet för Socialdemokraterna är att höja attraktiviteten i läraryrket. För att nå dit vill man begränsa läraradministrationen, förbättra kompetensutvecklingen för lärare, ge större karriärmöjligheter och fler vägar in i yrket

Hur det nya vallöftet om förskolegrupperna ska finansieras ska Socialdemokraterna presentera på tisdag. Moderaternas partisekreterare Kent Persson är kritisk.

– Inte ens på sin egen dag klarar Stefan Löfven av att beskriva hur han ska finansiera de löften han ställer ut, säger Kent Nyberg om förslagen till Dagens Nyheter. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm