arbetsterapeut-712
Foto: Gustav Karlsson
Almedalen

”Arbetsterapeuter borde ingå i skolhälsan”

Skolan borde bli bättre på att identifiera även osynliga funktionsnedsättningar.
Det tycker Förbundet Sveriges arbetsterapeuter.

Arbetsterapeuter skulle kunna hjälpa skolan att bli bättre på att tillgodose behov som skolan i dag har svårt att identifiera, till exempel hos elever med kognitiva svårigheter.

På ett seminarium i Almedalen på måndagen ville Förbundet Sveriges arbetsterapeuter belysa vikten av arbetsterapeuter som en naturlig del av skolhälsan.

Michaela Munkholm, universitetslektor på Umeå universitet, har forskat på området. Enligt henne är det särskilda stödet i mångt och mycket kopplat till de elever som har någon form av diagnos. Det innebär att en stor grupp elever går miste om det särskilda stöd som de enligt skollagen har rätt till.

Projektet Teknikstöd i skolan visar också att tidiga insatser för dessa elever är en kostnadseffektiv lösning.
 

Enligt Lena Haglund, ordförande i Föreningen Sveriges arbetsterapeuter, har de inga krav på hur många arbetsterapeuter som borde finnas i skolan.

– Nej, det vi tycker är att elevhälsan borde kompletteras med den kompetensen. Vi tycker inte på något sätt att vi ska invadera skolan, men vi anser att kompetensen behövs. Sen hur det praktiskt läggs upp spelar en mindre roll för oss.

Lena Haglund tycker också att det är mycket anmärkningsvärt att arbetsterapeuter inte alls nämns i den vägledning till skolhälsan som kom från Skolverket i våras.
 

Anders Almgren, 1:e vice ordförande i Lärarnas Riksförbund, håller med om att kompetensen behövs. Enligt honom är det svårt som lärare att ha den specialkompetens som behövs för att alltid kunna avgöra vilken typ av insats som behövs.

Han påpekade att det görs stora satsningar från regeringens sida – men att det inte märks på lärarnivå.

– Jag säger inte att det är regeringens fel. Jag tror att felet ligger hos våra huvudmän, för vi lärare ser aldrig röken av de här pengarna, säger han.

 

Enligt honom borde det vara svårare för skolor av bryta mot skollagen.

– Det blir ju en olaglig skola. Om man inte ger alla elever de stöd de har rätt till enligt skollagen – är inte det olagligt då?

 

Kommentera