Fackligt

Här samverkar lärarfacken sedan länge: ”Ingen konkurrens”

leksand_fackligt_samarbete

”Vi och Lärarförbundet vill åt samma håll och hjälps åt. En bra arbetsmiljö på skolan är vårt uppdrag”, säger LR:s huvudskyddsombud i Leksand, Marko Pulkkinen. Från vänster: Sammilsdalsskolans rektor Johan Nilsson, Marit Brolin-Larsson, och Marko Pulkkinen.

I Leksand har LR:s huvudskyddsombud Marko Pulkkinen och hans motsvarighet i Lärarförbundet, Marit Brolin-Larsson, ett gott samarbete sedan många år.
Senast resulterade deras samverkan i en lösning på akut lokalbrist.

När kommunens förvaltningschefer föreslog en sammanslagning av Sammilsdals och Åkerös högstadier varnade lärare för trängsel men politikerna gick vidare med sammanslagningen. Eleverna från Åkerö flyttades till Sammilsdalsskolan.

Trots att skolan försökt göra om scheman och stuva om i olika utrymmen så insåg man snabbt, vårterminen 2021, att lokalerna inte räckte till. På grund av lokalbristen blev trängseln så stor att lärare ibland fick ta jobbrelaterade samtal i bilar, alternativt ringa från toaletterna, berättade Marko Pulkkinen för Skolvärlden.

Marko Pulkkinen gick då ihop med Lärarförbundets huvudskyddsombud Marit Brolin-Larsson och tillsammans la de upp en plan. Facken fick stöd från skolledningen, och gjorde en anmälan till Arbetsmiljöverket. Den tog skruv. Högstadieskolan fick ett extrarum från mellanstadiet och skolbiblioteket flyttades ut. Man fick också loss utrymmen för samtalsrum och det genomfördes flera andra, både tillfälliga och mera långsiktiga, arbetsmiljöåtgärder. Skyddsombuden valde då att dra tillbaka sin anmälan.

”Mer tajt”

Marit Brolin-Larsson framhöll framgången som ett kvitto på hur bra det blir när facken arbetar tillsammans och får med sig skolledning och politiker.

– Vi hade ett samarbete mellan facken i arbetsmiljöfrågor sedan tidigare men den gången blev det mer tajt. I den här frågan var det väldigt viktigt att alla drog åt samma håll, säger Marko Pulkkinen i dag.

– Vi diskuterar ofta med ombuden från det andra facket och bollar frågor mellan varandra. På så sätt får man dubbelt så mycket kunskaper. Har du bara ett skyddsombud på en arbetsplats blir du ofta ensam. Är man två känner man sig tryggare. Vi och Lärarförbundet vill åt samma håll och hjälps åt. En bra arbetsmiljö på skolan är vårt uppdrag.

”Ingen konkurrens”

Han berättar att samarbetet mellan respektive föreningsombud i Leksand också fungerar väl.

– Det finns ingen konkurrens. En positiv sak med Sveriges Lärare är att vi slipper konkurrera om medlemmar, även om vi inte har gjort det här på Sammilsdalsskolan. Vi har tyckt att det viktigaste är att man är medlem i något av facken.

Hur ser planerna ut framåt för Sammilsdalsskolan?

– I sommar byggs tillfälliga skolbyggnader som ger oss fler klassrum från i höst. Paviljongerna ska vara kvar i sju-åtta år. Man utreder också ett eventuellt bygge av en låg- och mellanstadieskola på annan plats och att ha Sammilsdalsskolan som en ren högstadieskola.

Vore det en bra lösning?

– Ja som det ser ut verkar det vara enda lösningen i nuläget, men tyvärr kommer låg- och mellanstadiet förlora en rätt så stor del av sin utemiljö. Det i sin tur orsakar andra arbetsmiljöproblem som arbetsgivaren måste hantera.

”Kan tappa inflytande”

Hur ser du på den framtida organiseringen, bildandet av Sveriges Lärare?

– Jag är positivt inställd till det och har röstat för. Men risken finns att i de mindre enheterna kan facken komma att tappa inflytande. Vi blir starkare på central nivå, men troligen svagare på lokalt. Det finns en fara i det.

Skulle ett huvudskyddsombud kunna kompletteras med ett biträdande huvudskyddsombud?

– Det skulle kunna vara en möjlighet. Jag har ingen lösning men det här är något att fundera på, hur man ska kunna behålla och säkerställa det lokala inflytandet i de olika frågorna, säger Marko Pulkkinen.

Kommentera