Partierna svarar

Liberalerna: ”Vinstuttag inte problemet i skolan”

Fredrik Malm L

Fredrik Malm är skolpolitisk talesperson för Liberalerna.

Liberalerna vill ha tydligare krav på vem som ska kunna starta och driva friskolor – och möjlighet att snabbt lägga ner skolor som inte klarar sitt uppdrag eller bryter mot lagen.
– Vi vill också att lagstiftning krävs för att fristående skolor som har betydande brister i kvalitet inte ska kunna dela ut vinst till ägare, säger Fredrik Malm.

Fredrik Malm, skolpolitisk talesperson för Liberalerna, svarar på Skolvärldens frågor:

Vill ni se någon förändring av privata skolhuvudmäns möjligheter att plocka ut vinst ur sina skolor? I så fall vilka och varför? Om inte, varför inte?

– Liberalerna är Sveriges skolparti och vi tycker att den svenska skolan ska sätta kunskap i första rum. Vi värnar familjers valfrihet och anser inte att det är vinstuttagen i skolan som är problemet, utan kvaliteten i skolan. Alla barn ska kunna välja skola och då är det viktigt att skolor driver fram kvalitet med hjälp av olika huvudmän och olika profiler på skolorna.

– Kraven på skolor ska vara högt ställda ­– oavsett huvudman, och de som driver skolor måste göra det långsiktigt. Tydligare krav ska ställas på vem som ska kunna starta och driva friskolor och nedläggning av förskolor eller skolor som inte klarar sitt uppdrag eller bryter mot lagen ska snabbt kunna genomföras, oavsett huvudman.

– Vi vill också att lagstiftning krävs för att fristående skolor som har betydande brister i kvalitet inte ska kunna dela ut vinst till ägare. Arbetet pågår med att ta fram reformer inför Liberalernas landsmöte i höst.

Vill ni se någon förändring i antagningen av elever till friskolor, exempelvis genom att ta bort eller begränsa kösystemen? Varför eller varför inte?

– Liberalerna ser problem i att dagens system är utformat så att huvudmännen själva kan bestämma hur de vill ha sina kösystem. I teorin är skolvalet lika för alla men då varje huvudman och skola har egna valsystem får många föräldrar inte den information som krävs för att kunna söka till en skola som ger eleven bättre utbildning.

– I dag har barn med föräldrar som är engagerade en större chans att hamna i en bra skola. Det är inte rimligt att barn ställs i kö redan vid födsel för att komma in på en populär skola, det missgynnar flera grupper i samhället. Liberalerna kommer titta närmare på hur skolvalet kan regleras och förändras för att sänka trösklarna och göra det mer tillgängligt för alla.

  • Liberalerna har landsmöte 19–21 november.
Kommentera