Partierna svarar

Moderaterna: ”Vi ska ha en tydlig statlig styrning”

Kristina Axen Olin M

Kristina Axén Olin är skolpolitisk talesperson hos Moderaterna.

Förutom en tydlig statlig styrning vill Moderaterna också ha hårdare krav på skolorna.
Om en friskola inte håller måttet riskerar den att bli av med tillståndet – och därmed möjligheten att gå med vinst.
– Vi värnar också om det fria skolvalet, säger Kristina Axén Olin.

Kristina Axén Olin, skolpolitisk talesperson hos Moderaterna, svarar på Skolvärldens frågor.

Vill ni se någon förändring av privata skolhuvudmäns möjligheter att plocka ut vinst ur sina skolor? I så fall vilka och varför? Om inte, varför inte?

– Vi moderater har förslag om en tydlig statlig styrning och kvalitetsmätning av samtliga skolor i Sverige, såväl kommunala som fristående. Med utökad inspektion, även oanmälda, och årliga kvalitetsmätningar, kommer de skolor som inte följer uppsatta villkor och har hög kvalitet, att riskera indraget tillstånd och därmed möjlighet för vinstutdelning.

Vill ni se någon förändring i antagningen av elever till friskolor, exempelvis genom att ta bort eller begränsa kösystemen? Varför eller varför inte?

– Moderaterna värnar det fria skolvalet och vill att alla kommuner ska införa ett ”aktivt skolval”. Det innebär att kommunerna ska se till så att alla familjer väljer skola genom bland annat uppsökande verksamhet och information på flera språk.

– I flera kommuner finns redan idag plattformar som säkerställer en samordnad gemensam antagning till kommunala som fristående skolor. Familjer och elever kan därmed göra sitt skolval på en plattform och platser kan fördelas utan att vissa elever listar sig och upptar en plats på flera skolor, vilket ofta annars bli fallet.

– Vi vill införa en gemensam och begränsad skolvalsperiod, förslagsvis tre år före beräknad skolstart, med enhetliga urvalskriterier. Vid lika kötid bör urval ske till exempel genom syskonförtur, närhetsprincipen och förtur till skolspår.

  • Moderaterna har partistämma 21–24 oktober.
Kommentera