Vuxenutbildning

Socialdemokraterna säger nej till SFI-peng

NY Tomas Kronståhl S

Tomas Kronståhl, riksdagsledamot och ledamot i Utbildningsutskottet med ansvar för vuxenutbildning, i Socialdemokraterna svarar på Skolvärldens frågor.

Trots en pågående statlig utredning om sfi-peng är Socialdemokraterna tydliga med att de inte vill att den införs – eftersom den skulle öka marknadiseringen och risken för glädjebetyg.
Partiet vill också att staten tillsammans med kommunerna ska ansvara för att motverka betygsfusk i komvux.

Tomas Kronståhl, riksdagsledamot och ledamot i Utbildningsutskottet med ansvar för vuxenutbildning, i Socialdemokraterna svarar på Skolvärldens frågor:

Bör staten ha ett huvudansvar för komvux?

– Kommunerna ska fortsatt ha huvudansvaret men staten kan behöva tillföra resurser för att möjliggöra utbildningsplatser i hela landet. Den statliga satsningen på lärcentrum är ett bra exempel på det. Den är speciellt inriktad på att skapa fler utbildningsmöjligheter i glesbygd. Satsningen på Yrkesvux är ett annat sånt exempel.

Är det bra att 40 procent av komvux är utlagd entreprenad hos privata utbildningsföretag?

– Det är en kommunal fråga men vi tycker självklart att kommunerna bör ta ett större ansvar för att själva bedriva vuxenutbildning. För att öka kontrollen har regeringen nu gett Skolinspektionen i uppdrag att även granska privata utbildningsanordnare. Tidigare granskade man bara kommuner.

Ska staten ansvara för att motverka glädjebetyg och betygsfusk i vuxenutbildningen?

– Ja, tillsammans med kommunerna som har huvudansvaret för all vuxenutbildning.

Anser ni att dagens system för insyn i de fristående aktörernas verksamheter fungerar och är tillräckliga?

– Nej, därför blir det kommunala huvudansvaret tydligare samt att staten ger Skolinspektionen i uppdrag att även granska de privata huvudmännen.

Hur ställer ni er till kontinuerlig antagning inom komvux?

– Det är bra att utbildning inom komvux inte alltid följer vanliga terminstider för att vi ska kunna möta utbildningsbehov för vuxna kontinuerligt. Men antagningen måste också genomföras så att det är hållbart ur lärarnas perspektiv.

Bör SFI-peng införas?

– Nej, svenska språket och sfi är helt avgörande för integrationen. Det är nu viktigare att stödja kommunerna i deras upphandlingar så att de kan säkra en bra kvalitet på sfi-undervisningen snarare än att öka marknadiseringen och öka risken för glädjebetyg.

Kommentera