Fredag den 8 oktober är det Vägledningens dag. När visade du senast din studie- och yrkesvägledare uppskattning? Sa något fint? Berömde upplägget av en lektion i skola-arbetsliv? Lyfte fram något du tycker studie- och yrkesvägledaren gjort extra bra under den senaste månaden, terminen eller läsåret? På min skola arrangerar vi en tipspromenad och en framtidsmässa om yrken och utbildning för att stärka elevernas valkompetens. Vad gör ni på era arbetsplatser?

 Passa på att uppmärksamma Vägledningens dag på just din arbetsplats! Runt om i landet kämpar dagligen 1 095 vägledare på landets grundskolor och nästan lika många, 1 015 vägledare, på landets gymnasieskolor. Dessutom arbetar det vägledare inom en mängd andra verksamheter, bland annat med arbetsmarknadsinsatser, ungdomar och unga vuxna utan sysselsättning, universitet, högskolor och vuxenutbildning. Visa dem uppskattning. Vägledningens dag är ett perfekt tillfälle för hela skolan att fundera kring hur var och en arbetar med skola-arbetsliv. Genomför man studiebesök? Lyfter man olika möjligheter till arbete nationellt och/eller internationellt? På vilket sätt integreras skola-arbetsliv i ämnesundervisningen?

Studie- och yrkesvägledare är en relativt liten yrkesgrupp och vi växer sakta men säkert för varje år. Men vi har en ganska lång väg kvar att gå. Med hjälp av Skolverkets och Sveriges officiella statistik kan vi räkna om antalet anställda vägledare till heltidstjänster och då blir det endast 741 stycken i grundskolan respektive 723 stycken i gymnasieskolan. Av dessa är endast 73% av vägledarna i grundskolan behöriga, det vill säga att de har en studie- och yrkesvägledarexamen. En yrkesexamen får en vägledare efter tre års studier på universitet. För gymnasieskolans del är andelen behöriga vägledare aningen större där 82% är behöriga.

”Det är för dåligt – vi kan bättre”

En vägledare i grundskolan ansvarar för i genomsnitt 482 elever i årskurs 7-9 och i gymnasieskolan för 500 elever. Det är för dåligt. Vi kan bättre. Vi måste sträva efter att öka andelen behöriga studie- och yrkesvägledare, att obehöriga vägledare erbjuds studera för behörighet och att vägledarna ansvarar för ett rimligt antal elever. Om vi på riktigt vill jobba för en ökad kompetensförsörjning och minskat personligt lidande och socialt utanförskap, vilket är en sannolik konsekvens av exempelvis avhopp från gymnasieskolan, behöver vi satsa på studie- och yrkesvägledning.

Idag uppmärksammar vi alla studie- och yrkesvägledare i landet. För idag är det Vägledningens dag.

 

Kommentera
David Spak
David Spak

David Spak arbetar som studie- och yrkesvägledare på en F–9-skola. Han har ett stort intresse och engagemang för vägledning i yngre åldrar, och anser att kontinuerlig vägledning redan från förskoleklass är ett viktigt inslag för att utveckla elevernas valkompetens.

Han jobbar också för att utveckla den generella vägledningen där vägledningen blir ett naturligt inslag i den ordinarie undervisningen, stärkt samverkan och samarbete mellan skolans personal kring vägledningsuppdraget samt en stärkt koppling mellan skolan och arbetslivet.

Arkiv

Välj år/månad

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm