Skolforum

Fördelar med en digital skolmiljö

Engagerade, motiverade och intresserade elever. En digital skolmiljö har många fördelar, menar forskaren Susanne Kjällander, som föreläste på måndagens Skolforum. 

Hon är filosofie doktor vid Stockholms universitet och bland annat författare till boken ”En dator per elev: lärande i en digital skolmiljö” där hon adresserar övergången till en digital skola.

– Nya tider kräver nya metoder, både teoretiskt och praktiskt. Att barn interagerar och tar till sig kunskap på ett sätt som de tycker är roligt främjar givetvis också deras förmåga att ta in kunskap.

Hon betonar vikten av att alla barn bjuds in i den digitala världen, bland annat för att överbrygga digitala klyftor.

– Ytterst och sist är det en demokratifråga.

Hur ska en lärare introducera mer digital teknik i undervisningen?

– Testa, kör igång bara! Det är mitt enkla råd.

Ser du några nackdelar med en mer digitaliserad undervisning?

– Nej. Vi kan tycka vad vi vill om hur och att världen digitaliserats, men vinsterna som kommer med den utvecklingen går inte att bortse ifrån.  

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm