robert_0
Foto: Mårten Färlin
Skolforum

Så kan läraren tackla sociala medier

Ska man bli ”vän” med eleverna i sociala medier? Grundskolläraren Robert Fahlgren berättade hur Lärarnas Yrkesetiska råd ser på lärare och sociala medier, under en föreläsning på tisdagens Skolforum på Stockholmsmässan. 

Råd om lärare och sociala medier
  • Diskutera sociala mediers användning på era skolor. Lyft dilemman.
  • Kräv kompetensutveckling. Våga be om stöd och kompetensutveckling för till exempel ett visst socialt medium.
  • Använd olika konton. Om det går att skapa flera konton på ett visst socialt medium, så kan det vara en idé skilja på lärarrollen och privatlivet i sociala medier.
  • Tänk som du brukar. Oavsett om du är på nätet, i korridoren eller på gatan ska du agera som i det verkliga livet.

Källa: Lärarnas Yrkesetiska råd.

När sociala medier diskuteras är det en fråga som sticker ut, menar Robert Fahlgren, grundskollärare i Skellefteå och adjungerad medlem i Lärarnas Yrkesetiska råd: ska man som lärare vara ”vän” med elever och föräldrar i sociala medier?

– Men frågan borde istället vara: har jag nytta av att vara vän med elever eller föräldrar i sociala medier i mitt professionella arbete? säger Robert Fahlgren.

När det kommer till ny teknik så är utgångspunkten för Lärarnas Yrkesetiska råd att lärarna bör använda den teknik som kan underlätta arbetet, utveckla kommunikationen mellan eleverna och förbättra undervisningen.

­– Lärare ska skapa bästa möjliga förutsättningar för att en elev ska växa och nå sina mål med de medel som finns. Sociala medier kan vara ett bra verktyg men läraren måste själv avgöra på vilket sätt.

Att använda sociala medier i kommunikationen med elever kan leda till etiska dilemman, menar Robert Fahlgren.

– Nätet kan ge en viss känsla av anonymitet, som ett internt forum vänner emellan, även för eleverna. Detta kan leda till att läraren får ta del av något som de annars inte hade fått veta.

Frågan som då kan uppstå, är ifall läraren är i en position att lyfta detta i skolsammanhang.

– Rådets slutsats är att du ska tänka som du brukar. Sociala medier medför nya kontaktytor, men sådant du inte skulle ha sagt annars, ska du inte heller säga i detta fall. Detsamma gäller kränkningar.

Men det går väldigt fort i digitala medier och det kan vara svårt att hänga med. Det ställer höga krav på lärarna, menar Robert Fahlgren.

– De har rätt till stöd, kompetensutveckling och tid för diskussioner. Men det är också upp till lärarna att hjälpa varandra, säger han.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm