linnea
Foto: Mårten Färlin
Skolforum

Undervisning med ung teknik

En bra pedagog kan tämja tekniken. Det menar Linnea Björk Timm, som berättade om multimodalt undervisningsinnehåll under Skolforum på Stockholmsmässan.

Mer om nätet och appar

Svenskar och internet

Läs rapporten om svenskarnas internetvanor på soi2013.se.

Skolappar.nu

skolappar.nu listas appar efter användningsområden som till exempel granskning, gestaltning, design, analys och undersökning. Användbart vid multimodal undervisning. 

– Teknik i sig kommer aldrig vara en bra pedagog. Men en bra pedagog kan tämja och använda tekniken i undervisningen, säger Linnea Björk Timm, lärarutbildare på ikt-studion (informations- och kommunikationsteknik) vid Linköping universitet, som lär ut multimodal undervisning på unga människors premisser.

Multimodalt lärande kan innebära att koppla samman och kombinera olika medier i ett pedagogiskt syfte. Genom att undersöka unga människors teknikvanor menar Linnea Björk Timm att det går att finna goda multimodala undervisningsmöjligheter. Därför har hon läst Stiftelsen för infrastrukturs årliga rapport ”Svenskarna och internet”, som kartlägger svenskarnas internetvanor.

­– Det fysiska tangentbordet finns inte längre på de smarta telefonerna och rapporten visar att det har förändrat innehållet. Flödet är snabbare och inte längre lika textuellt. Det primära är väldigt här och nu och bildbaserat.

E-post är till exempel förlegad, åtminstone enligt vissa elever.

– ”E-post använder jag bara när jag ska prata med gamla människor”, sa en elev till Karin Nygårds (lärare på Sjöstadsskolan, redaktionens anmärkning). Ändå är det just e-post som eleverna möts av i skolmiljöer, berättar Linnea Björk Timm.

Hon ser det som att studenternas sätt att använda teknik också är deras inlärningsmetoder.

­– Därför finns det stora inlärningsmöjligheter om man bara använder sig av deras verktyg. Själva sättet är inte viktigt utan det gäller att tänka på vilken teknik som på bästa sätt tränar de förmågor jag vill se hos mina elever, säger hon.

Linnea Björk Timm menar att informationsöverföring inte behöver innebära en föreläsning. Informationsöverföringen kan förläggas till teknik som blogg, podcast, ljud, video eller bildspel.

­– Föreläsningstiden kan då användas till att läraren istället är närvarande och deltagande i de utförande och praktiska delarna av undervisningen, säger Linnea Björk Timm.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm