På gång

Allmänna råd om nyanlända

Skolverket har tagit fram förslag på nya allmänna råd om utbildning för nyanlända elever i skolan.

Remissförslag

Här kan man ta del av Skolverkets remissförslag.

Den första januari 2016 börjar vissa nya bestämmelser att gälla för utbildning av nyanlända elever. Skolverket har därför arbetat fram förslag till nya allmänna råd som nu skickats ut på remiss.

Anledningen till att Skolverket väljer att publicera förslaget redan innan det är beslutat är för att ge skolor och kommuner en möjlighet att börja planera inför de kommande förändringarna.

De allmänna råden är tänkta att fungera som ett stöd i arbetet med nyanlända elever och för att hjälpa kommuner och skolor att leva upp till de krav bestämmelserna i lag och förordningar ställer.

Skolverket skriver att deras förhoppning är att de allmänna råden ska fungera som en god hjälp i skolans arbete med att stödja nyanlända elever att utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål.

Viktigt att tänka på är att de nya allmänna råden än så länge är att förslag och delar av innehållet kan komma att ändras. Skolverket kommer besluta om de allmänna råden i slutet av januari 2016. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm