sfi2
Foto: Lina Alriksson
Lärarbristen

Lärarbristen ökar i takt med flyktingkrisen

Efterfrågan på personal inom offentlig sektor ökar till följd av att många flyktingar anländer till Sverige. Stora mängder SFI-lärare, grundskollärare, tolkar, arbetsförmedlare och socionomer måste nyanställas.

Ökningen av antalet nyanlända människor i landet har skapat stor efterfrågan på personal inom offentlig sektor, skriver DN.

Tidningen refererar bland annat till en prognos som publicerades av Skolverket i juni, som visar att det behövs 700 nya heltidsanställda SFI-lärare per år, fram tills 2019.

Bristen har gjort att många obehöriga anställts som SFI-lärare. Skolvärlden har tidigare skrivit om friskolekoncernen Academedia, som vill att behörighetskravet ska slopas helt för att kunna klara behovet av nyanställda.

Men det är inte rätt lösning, enligt Karin Sandwall, föreståndare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

– Möjligheten att anställa icke behöriga SFI-lärare på ett år finns redan. Då är det inte läge att ta bort behörighetskravet, säger hon till DN, och menar att man istället bör kompetensutveckla de redan anställda obehöriga SFI-lärarna.  

Enligt DN har Skolverket fått i uppdrag av regeringen att driva en kampanj för att locka fler att bli SFI-lärare.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har höjt sin prognos över rekryteringsbehovet av grundskollärare i kommunerna, skriver DN. I dag meddelar dessutom myndigheten att det blir allt vanligare bland skolor att ta in pensionerade lärare som vikarier. Samma tendens syns bland annat bland socialarbetare, enligt DN.

– Vi befinner oss i ett mycket besvärligt läge. Ett alternativ är att anställa människor med lägre kvalifikationer. Men när det gäller arbete med barn och unga krävs erfaren personal och hög kvalitet. Behovet är enormt. I år beräknas 40 000 ensamkommande barn, jämfört med 8 000 förra året. Då kan det bli att man vänder sig till personer som har gått i pension, säger Leif Klingensjö, sektionschef på SKL.

Enligt DN har Arbetsförmedlingen anställt 1253 personer hittills i år och måste anställa ytterligare 500 fram tills våren 2016. Migrationsverket anställt 1000 personer sedan i somras. Det finns även ett stort behov av tolkar och socionomer.

Kommentera